Chi tiết tin

Sắp xếp, tổ chức lại các hội quần chúng trên địa bàn huyện Thăng Bình

Tác giả: Minh Quốc Ngày đăng: 9:44 | 05/06 Lượt xem: 193

Theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện Thăng Bình, thời gian đến, số tổ chức hội quần chúng cấp huyện sẽ giảm từ 13 hội còn 07 hội, trong đó giải thể 02 hội, có 02 hội hợp nhất và 03 hội sáp nhập.

Sự tất yếu của việc sắp xếp, tổ chức lại

        Qua thời gian hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn huyện đã góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Một số tổ chức hội đã phát động và triển khai tốt các chương trình như: Hội Chữ thập đỏ với chương trình Chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chương trình Cấp xe lăn, xe lắc tay cho người khuyết tật, thành lập Ngân hàng máu sống, Ngân hàng bò - chung sức cùng đồng bào nghèo miền núi xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình Hiến máu nhân đạo, làm nhà tình thương, hỗ trợ vốn chăn nuôi, sản xuất nhằm cải thiện đời sống cho người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ thường xuyên và cứu trợ đột xuất, công tác xóa đói, giảm nghèo, vận động làm nhà cho đối tượng chính sách được quan tâm. Hội khuyến học huyện đã xây dựng mạng lưới khuyến học rộng khắp trên địa bàn huyện, phát động phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cấp nhiều học bổng động viên con em nghèo vượt khó học giỏi. Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên, xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” tặng nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên thăm hỏi, động viên những hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết. Cán bộ, hội viên Hội Người mù huyện từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, giải quyết việc làm cho hội viên. Hội Từ thiện huyện với phương châm “nhà nhà làm việc thiện, người người làm việc thiện”, “lá lành đùm lá rách” đã thực hiện tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn huyện, thường xuyên tiếp cận các đơn vị, các nhà tài trợ; vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân làm việc thiện. Nhìn chung, các tổ chức hội điều xác định rõ tôn chỉ, tính chất, mục đích, chương trình hoạt động và các nhiệm vụ trọng tâm của hội, từ đó hoạt động của hội đem lại những kết quả thiết thực, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trên nhiều phương diện như tập hợp, phản ánh yêu cầu, nguyện vọng và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tích cực tuyên truyền, tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy dân chủ và huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.


(Ảnh: Hội Chữ thập đỏ với chương trình Tặng nhà Chữ thập đỏ cho người nghèo)

         Tuy nhiên, một số tổ chức hội từ huyện đến cơ sở hoạt động còn hạn chế, chưa hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ còn trùng lắp, chồng chéo. Một số hội hoạt động thiếu thường xuyên, kém hiệu quả và chưa đều trên các lĩnh vực; việc chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên, các tổ chức hội trên cùng một lĩnh vực còn hạn chế. Nhiều hội không thực hiện báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hàng năm cho cơ quan có liên quan. Vẫn còn tổ chức hội chưa thực hiện đảm bảo đúng về nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động; thiếu gắn kết và phối hợp với các ngành nên hoạt động còn hạn chế. Kinh phí hoạt động của các hội còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách, chưa thực hiện đúng nguyên tắc tự chủ, tự trang trải kinh phí, chỉ có một số ít hội tìm kiếm được các nguồn tài trợ, viện trợ từ doanh nghiệp, còn lại đa số vẫn còn dựa vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách hoặc chỉ hoạt động mang tính hình thức.

         Để tạo điều kiện cho các hội quần chúng hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật, đáp ứng nguyện vọng ngày càng đa dạng, phong phú của nhân dân và đảm bảo hiệu lực quản lý của cơ quan nhà nước, đòi hỏi phải có những giải pháp kịp thời để khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng, Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của từng tổ chức hội gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, từng bước tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động; hướng các tổ chức hội hoạt động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giải pháp thực hiện

       Với mục tiêu tạo điều kiện để các hội hoạt động hiệu quả, khuyến khích các hoạt động xã hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn huyện nhằm giảm bớt đầu mối, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc hoạt động, tránh trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hội, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức và hoạt động của các hội. Căn cứ thực trạng tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn huyện trong thời gian qua, để các hội quần chúng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong thời gian tới, huyện Thăng Bình sẽ tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các hội theo phương án đã được thông qua.

Theo đề án, có 04 hội giữ nguyên đó là: Hội Khuyến học, Hội Đông Y, Ban đại diện Hội Người cao tuổi và Hội Cựu Giáo chức.  Huyện sẽ sáp nhập 05 hội thành 02 hội (giảm 03 hội) đó là: sáp nhập Hội Từ thiện và Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin vào Hội Chữ Thập đỏ, lấy tên gọi là Hội Chữ thập đỏ huyện Thăng Bình; sáp nhập Hội Người mù vào Hội Người khuyết tật, lấy tên gọi là Hội Người khuyết tật huyện Thăng Bình. Huyện tiến hành hợp nhất Hội Tù yêu nước với Hội Cựu Thanh niên xung phong, lấy tên là Hội Tù yêu nước – Cựu Thanh niên xung phong huyện Thăng Bình. Cùng với đó, sẽ tiến hành giải thể 02 hội đó là Hội Luật gia và Hội Làm vườn huyện. Như vậy, sau khi sáp nhập, huyện Thăng Bình từ 13 hội giảm xuống còn 07 hội (giảm 06 hội).

Đối với việc sắp xếp các tổ chức hội ở xã, thị trấn, căn cứ thực trạng tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng tại địa phương và căn cứ việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội cấp huyện, các xã, thị trấn có kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các hội quần chúng tại địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cơ cấu số lượng Ban chấp hành, đối với hội huyện không quá 13 người; Hội có Chủ tịch và không quá 2 Phó Chủ tịch. Đối với hội xã, thành viên Ban chấp hành không quá 09 người; Hội có Chủ tịch và không quá 1 Phó Chủ tịch.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các hội quần chúng hoạt động trên địa bàn huyện Thăng Bình góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:


Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày