Chi tiết tin

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 14:46 | 27/04 Lượt xem: 130

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Huyện ủy Thăng Bình đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) và công tác nhân đạo trong tình hình mới. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với công tác Hội và phong trào CTĐ. Hoạt động của Hội CTĐ huyện bám sát cơ sở, thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực hoạt động nhân đạo.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng

Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của công tác nhân đạo trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW đến các ngành, các cấp, các địa phương. Đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo Ban Dân vận phối hợp với Ban Tuyên giáo triển khai cho các cấp ủy trực thuộc, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân… Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng từ huyện đến cơ sở tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, trách nhiệm đối với việc quyên góp ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện. Trong quá trình lãnh đạo, Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời công tác Hội và hoạt động của Hội CTĐ như: Chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội Chữ thập đỏ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021; các cuộc vận động: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các hoạt động từ thiện, hiến máu nhân đạo và nhiều nội dung, chương trình khác.

Với vai trò nòng cốt trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, Hội CTĐ huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CTĐ và hoạt động nhân đạo. Trong quá trình hoạt động, Hội CTĐ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội hướng về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; chủ động thực hiện các hoạt động CTĐ, tham gia ứng phó các thảm họa; tăng cường vận động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo; chú trọng sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo; đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”…

Trong 10 năm qua, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác phát triển, củng cố tổ chức Hội và hội viên được quan tâm. Số lượng, chất lượng tổ chức, cán bộ và hội viên ngày càng tăng. Hiện nay, toàn huyện có 27 tổ chức Hội cơ sở, 246 chi hội với 1.296 hội viên, lực lượng thanh thiếu niên Chữ thập đỏ là 8.244 người; 22 Đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ với 440 thành viên. Cán bộ, hội viên có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong hoạt động, luôn gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động từ thiện, nhân đạo.

Nhiều khởi sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ

Phong trào, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp ngày càng đi vào chiều sâu; nội dung, phương thức từng bước đổi mới, mang đậm tính nhân văn với nhiều hoạt động thiết thực, sát với nhu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các phong trào do hội phát động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và huy động được một nguồn lực to lớn trong xã hội với phương châm hành động “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện” mỗi cấp Hội làm một công trình nhân đạo.

Các cấp Hội đã tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; các phong trào “Hiến máu nhân đạo”; “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; các loại quỹ: Quỹ Vì người nghèo; Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam; Quỹ Ngân hàng bò… Công tác xã hội nhân đạo được thể hiện bằng phong trào tương thân, tương ái sâu rộng ở cơ sở, chú trọng hoạt động trợ giúp nhân đạo mang tính phát triển bền vững thông qua các mô hình: “Đền ơn đáp nghĩa”; “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, “Bữa ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện”, “Nhà tình thương, nhà tình nghĩa”; “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Quỹ nhân đạo”, “Giúp bạn đến trường”... đã trợ giúp thiết thực cho những người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, các đối tượng bị tổn thương trong xã hội... Tổng giá trị hoạt động công tác xã hội trong 10 năm qua đạt gần 61 tỷ đồng, trợ giúp cho 142.462 lượt đối tượng.  

Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã tăng cường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai tích cực các hoạt động nhân đạo xã hội; ngoài ý nghĩa nhân đạo, từ thiện đã góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới. Tổ chức vận động hội viên, quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; các phong trào “Hiến máu tình nguyện”; “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”….Các hoạt động tặng quà cho người nghèo nhân dịp lễ, tết; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho dân nghèo; xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương; hỗ trợ vốn sản xuất; đào tạo nghề, giải quyết việc làm...đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia. Công tác cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả, thiên tai, tham gia thực hiện chính sách giảm nghèo đã được Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thực hiện có hiệu quả thiết thực.

Công tác vận động hiến máu tình nguyện được triển khai với quy mô ngày càng lớn, trở thành hoạt động thường kỳ hàng năm và trở thành một nghĩa cử cao đẹp và ngày càng thu hút đông đảo mọi người tham gia. Trong 10 năm qua đã vận động hơn 25.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu và tiếp nhận được hơn 8.420 đơn vị máu. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp các cơ sở y tế, Đội Thầy thuốc tình nguyện, các nhà tài trợ, tổ chức hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách, người khuyết tật nạn nhân chất độc da cam, ngư dân đánh bắt xa bờ. Tổng giá trị công tác chăm sóc sức khỏe trong 10 năm qua đạt trên 8,6 tỷ đồng, trợ giúp cho 51.687 lượt đối tượng.

(Ảnh: Hội chữ thập đỏ xã Bình Phục trao quà cho hộ nghèo)

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW đã có sự chuyển biến nhận thức về công tác của Hội Chữ thập đỏ; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với hoạt động của Hội và phong trào nhân đạo, từ thiện; hoạt động của các cấp hội ngày càng có hiệu quả hơn, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Từ việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các hoạt động nhân đạo do Hội CTĐ huyện tổ chức đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày