Chi tiết tin

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 17:06 | 07/06 Lượt xem: 4580

Thực tế từ việc giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện Thăng Bình cho thấy, GPMB để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội không thể làm tốt nếu thiếu vai trò của công tác dân vận. Dân vận khéo thì công tác GPMB nhanh. Nếu vận dụng linh hoạt và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì các vấn đề khó khăn, phức tạp đều có thể từng bước được giải quyết thấu đáo, không để phát sinh thành điểm “nóng”.

Phát huy vai trò dân vận khéo trong GPMB...

Để góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự, triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tiến độ của dự án, nhất là đảm bảo đời sống, lợi ích  hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đồng thời nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác bồi thường, GPMB, tái định cư tại các dự án trọng điểm, ngày 05/4/2021 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 110-QĐ/HU về thành lập Tổ Tuyên truyền, vận động thực hiện bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư, triển khai các dự án trên địa bàn huyện (Tổ tuyển truyền, vận động của Huyện ủy) do đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm Tổ trưởng. Sau khi Quyết định được ban hành, Tổ Tuyên truyền, vận động đã tổ chức họp, gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan, địa phương có liên quan, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, nhất là việc nắm bắt tình hình người dân khu vực chịu ảnh hưởng bởi các dự án để xây dựng kế hoạch, lịch làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và bàn biện pháp, phương pháp, thời gian, nhân lực, vật lực để tiến hành tổ chức tuyên truyền, vận động hỗ trợ GPMB tại các Dự án. Đến nay, công tác tuyên truyền, vận động đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần làm cho công tác bồi thường thiệt hại, GPMB, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

Sau khi nhận được danh sách những hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn huyện, đã được UBND huyện Quyết định phê duyệt phương án thu hồi đất đề nghị tuyên truyền, vận động, thuyết phục; Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Tổ tuyên truyền, vận động của Huyện ủy đã tổ chức nhiều cuộc họp để trao đổi, bàn bạc, thống nhất cách làm; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phù hợp đối với từng hộ, nhóm hộ gia đình khác nhau để tiến hành triển khai thực hiện. Tổ chức hơn 30 buổi gặp gỡ trao đổi, thuyết phục người dân bằng nhiều hình thức như: đối thoại, thuyết phục, vận động trực tiếp từng hộ gia đình để người dân tự nguyện thống nhất phương án bồi thường, nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Qua quá trình vận động với tinh thần cầu thị, lắng nghe người dân nói, tìm hiểu từng hoàn cảnh cụ thể, Ban Dân vận Huyện ủy, Tổ tuyên truyền, vận động đã cùng chính quyền địa phương giải quyết kịp thời một số thiếu sót, bất cập trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân.

Đến nay, Ban Dân vận Huyện ủy cùng Tổ tuyên truyền, vận động, thuyết phục được 15 hộ gia đình thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công các dự án, cụ thể như đã tuyên truyền, vận động thành công 05 hộ gia đình: ông Nguyễn Quang Minh (xã Bình Minh); ông Trần Mai, ông Trương Điển, ông Trương Tấn Hưng (xã Bình Đào); ông Lê Văn Xử (TT Hà Lam) đối với dự án đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) và đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, đã tuyên truyền, vận động thành công tất cả các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E, gồm: ông Nguyễn Đức Tiến, ông Nguyễn Đức Việt, bà Nguyễn Thị Nhiên, ông Nguyễn Nhanh, ông Nguyễn Thành; đến nay có thể bàn giao 100%  mặt bằng để thi công thực hiện dự án. Đối với các Dự án đường nội thị thị trấn Hà Lam, đã tuyên truyền, vận động thành công 05 hộ gia đình: bà Nguyễn Thị Lựu, bà Nguyễn Thị Hường, ông Nguyễn Văn Thới, ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Nguyễn Văn Sáu liên quan đến các dự án đường Lý Tự Trọng đến trường THPT Thái Phiên và đường từ trường THPT Thái Phiên đến quốc lộ 14E, dự án đường Nguyễn Thuật đi ĐH 21, dự án đường Tiểu La đi Trần Phú…

Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai GPMB trên địa bàn còn phát sinh nhiều khó khăn, vẫn còn rất nhiều vấn đề liên quan đến GPMB cần được giải quyết thỏa đáng. Công tác bồi thường, GPMB được cấp ủy, chính quyền tập trung chủ yếu vào các biện pháp hành chính và tác nghiệp chuyên môn (kiểm kê, áp giá), chưa coi trọng đúng mức công tác vận động quần chúng, do đó chưa tạo được sự đồng thuận của đông đảo người dân, nhất là những hộ dân liên quan trực tiếp đến dự án. Sự chủ động vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ở một số địa phương chưa quyết liệt và chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm đối với công tác GPMB để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Cách giải quyết của một số địa phương chưa linh hoạt, thiếu quan tâm đến quyền và lợi ích thiết thực của người dân. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân về chủ trương, chính sách còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt, cố tình không hợp tác nhằm đòi hỏi quyền lợi cao hơn chế độ, chính sách… 

Lãnh đạo huyện và Tổ tuyên truyền tổ chức đối thoại với hộ ông Nguyễn Thành dự án cầu Bình Đào

Nhờ dân vận khéo trong vận động GPMB nên người dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án

 

Kinh nghiệm rút ra trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động GPMB

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, vận động phải được coi trọng và phải đi trước một bước trước khi triển khai dự án. Muốn thành công trong công tác này nhất định phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền với các ban, ngành, tổ chức liên quan; quyết tâm, nỗ lực của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mà quan trọng nhất vẫn là vai trò của chính quyền các cấp vì là cấp có thẩm quyền trực tiếp giải quyết cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thứ hai, cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động phải am hiểu nội dung từng dự án, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân kỹ năng thuyết phục, vận động phải vừa mềm dẻo, linh hoạt vừa đảm bảo đúng nguyên tắc của pháp luật; đồng thời phải lắng nghe kiến nghị chính đáng của người dân để phối hợp chính quyền địa phương đề xuất hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân.

Thứ ba, cơ chế, chính sách về bồi thường, GPMB, tái định cư phải được công khai, minh bạch; trong quá trình thực hiện tránh chủ quan, áp đặt, chỗ nào dân chưa hiểu thì kiên trì giải thích, vận động để tạo sự đồng thuận. Trường hợp có nhiều hộ dân phản đối hoặc chưa đồng thuận thì cần rà soát, xem lại cơ chế, chính sách áp dụng đã đúng hay chưa để có hướng trao đổi, thuyết phục, giải quyết hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.

Thứ tư, việc tổ chức tuyên truyền, vận động phải làm từng bước chặt chẽ, kiên trì, chắc chắn từng bước một, từ khảo sát thu thập thông tin về tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của người dân đến xác định nội dung cần trả lời, giải thích; phân công nhiệm vụ chặt chẽ cho từng thành viên, xác định thời gian, địa điểm tuyên truyền, vận động; phân loại đối tượng theo nhóm để có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, trên nguyên tắc dễ làm trước, khó làm sau.

Thứ năm, xác định công tác GPMB để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Cần xác định rõ những dự án trọng điểm, ưu tiên để xây dựng kế hoạch, lộ trình, bước đi phù hợp. Xác định đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa mang tính thường xuyên, liên tục, trong quá trình thực hiện, tuyệt đối không được nóng vội, hành động duy ý chí dẫn đến phát sinh mâu thuẫn, điểm nóng, khiếu kiện đông người tại các địa phương mà dự án đi qua.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng