Chi tiết tin

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền tại xã Bình Trung

Tác giả: Hiếu Nghĩa Ngày đăng: 10:54 | 16/09 Lượt xem: 2276

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, việc triển khai nghị quyết của cấp trên về công tác dân vận chính quyền tại xã Bình Trung được quan tâm triển khai và đạt kết quả tích cực. Cán bộ dân vận từ xã tới thôn được củng cố; nội dung, phương thức công tác dân vận của chính quyền được đổi mới, bước đầu phát huy tốt vai trò của chính quyền trong định hướng các phong trào của địa phương. Công tác tôn giáo được quan tâm chỉ đạo. Thông qua công tác dân vận, chính quyền cơ sở đã giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp về đất đai, giải phóng mặt bằng phục vụ kinh tế - xã hội, làm tốt công tác hoà giải được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tuy nhiên, công tác dân vận của chính quyền xã vẫn còn những hạn chế: một số cán bộ chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về công tác dân vận, coi nhẹ và chưa thực sự quan tâm đến công tác dân vận chính quyền; nội dung và phương thức công tác dân vận chưa hấp dẫn, chưa đổi mới....

(Ảnh: các ngành đoàn thể xã tham gia giúp người dân sữa chữa cầu)

Để công tác dân vận chính quyền tại xã Bình Trung đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xác định thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền trong thời kỳ mới. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ công chức. Hằng năm, chủ động đề xuất tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả, thiết thực.

Tiếp tục đổi mới nội dung công tác dân vận của chính quyền theo hướng chủ động, tích cực, kịp thời trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng vào thực tiễn. Vận động và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để đề xuất khắc phục những thiếu sót và kiến nghị bổ sung, hoàn thiện kịp thời… Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền xã. Hằng năm, phải tổ chức công khai về chủ trương, chính sách, pháp luật, nội quy, quy định và quy chế làm việc của cơ quan chính quyền; phân công công việc và chế độ trách nhiệm, thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; về chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở, các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế; về chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm...

Tăng cường đổi mới phương thức công tác dân vận của chính quyền xã, bám sát địa bàn, bám dân. Công tác phối hợp hoạt động cần hướng nhiều hơn về cơ sở, đến từng hộ dân, nhất là hộ khó khăn, vận động và giúp nhân dân giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ở từng cộng đồng dân cư. Cần khắc phục tư duy làm dân vận theo kiểu phong trào, theo mùa, theo ngày kỷ niệm..., khắc phục bệnh quan liêu, phô trương, hình thức, chạy theo thành tích hoặc hành chính hóa công tác dân vận. Tăng cường đối thoại, trao đổi trực tiếp với nhân dân. Hằng năm, cán bộ lãnh đạo của chính quyền xã cần bố trí lịch đối thoại trực tiếp với nhân dân để trao đổi những vấn đề nhân dân và dư luận quan tâm, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền xã. Tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt nhanh, kịp thời những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề nhạy cảm, có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những vấn đề liên quan đến tôn giáo... 

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo sự đột phá mới về kết cấu hạ tầng, nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn. Chính quyền xã cần tuyên truyền, vận động nhân dân từ bỏ một số tập quán canh tác thủ công, kém hiệu quả và dần chuyển đổi tư duy sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá. Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội và các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước như chính sách về xuất khẩu lao động và dạy nghề, về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, về trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội, về Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục…

Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân. Tích cực mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân có thái độ ứng xử đúng mực, có văn hóa. Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo thấu tình, đạt lý và đúng pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính để loại bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân.

Coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng mô hình và biểu dương gương người tốt, việc tốt đối với công tác dân vận của chính quyền. Định kỳ, hằng năm cấp ủy, chính quyền tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác dân vận của chính quyền. Đặc biệt, phải tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức. Xác định công tác dân vận là một trong những tiêu chí quan trọng để xếp loại thi đua hàng năm của cấp ủy, chính quyền. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức tham nhũng, tiêu cực.  

Với những giải pháp trên, tin tưởng công tác dân vận chính quyền của xã Bình Trung trong thời gian đến sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày