Search
Thăng Bình tập trung thu hồi nợ Thuế | Bình Phú đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân | Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thăng Bình trước kỳ họp thứ 6 | Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thăng Bình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023 | Hội Nông dân xã Bình Nguyên tổ chức Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2023 | Hội Người cao tuổi xã Bình Triều tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” | Thiếu nhi Thăng Bình vui hội “Trăng rằm yêu thương” | Họ Ngô huyện Thăng Bình tổ chức đại hội lần thứ I | Thăng Bình giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện | Thăng Bình phát động mô hình “Nông dân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường” | Hội Cựu Chiến binh huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội | Thăng Bình vận động trao hơn 1.000 bình chữa cháy | Thăng Bình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 | Bình Triều tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân | Thăng Bình chủ động ứng phó thiên tai | Sức lan tỏa từ Hội thi tuyên truyền viên giỏi | Thăng Bình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số những tháng cuối năm 2023 | Thăng Bình: Phấn đấu đến ngày 30/9, có 100% gia đình cán bộ, đảng viên có bình chữa cháy | Bàn giao công trình cải tạo trường Tiểu học Nguyễn Thành | Thăng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng (lớp thứ ba) năm 2023
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Tác giả: Ngày đăng: 7:59 | 26/04 Lượt xem: 774

Triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, huyện Thăng Bình chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng toàn diện, phong phú, thiết thực. Từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng; sự đồng thuận trong mọi tầng lớp Nhân dân cùng hướng đến mục tiêu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng có những thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, khi thông tin bùng nổ, đa dạng nhiều chiều, nhất là mạng internet và mạng xã hội có nhiều thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật. Đặc biệt là các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Điều này đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng cần được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Bởi vì, báo cáo viên chính là người đưa “hơi thở” của chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần ngăn chặn đẩy lùi các thông tin xấu độc, đưa thông tin tích cực để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đồng sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức trong sáng; có lòng say mê, tâm huyết, có niềm tin và khả năng thuyết phục và giải đáp được những vấn đề do thực tiễn đặt ra là việc cần được chú trọng, quan tâm thực hiện; có như vậy mới xây dựng được lực lượng xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tuyên giáo của Đảng.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, ban, ngành, đoàn thể quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Trong đó đề cao vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc trực tiếp chuyển tải quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cấp ủy lựa chọn, bố trí cán bộ đủ tiêu chuẩn làm báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, có phương pháp phân tích, vận động, thuyết phục quần chúng.

Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên qua các nhiệm kỳ, phát triển cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng lực lượng tin cậy, nòng cốt, chủ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện có 26 đồng chí, trình độ chuyên môn thạc sĩ và đại học, lý luận chính trị cao cấp. Báo cáo viên huyện ủy là lãnh đạo các ban đảng, mặt trận và tổ chức đoàn thể, công an, quân sự, các ngành chức năng của huyện. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã, thị trấn khoảng 350 người, đa số là bí thư, phó bí thư Đảng uỷ, lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể ở xã, Hiệu trưởng các trường học và bí thư chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn xã.
Hội nghị Báo cáo viên quý 1 năm 2023

Ban Thường vụ Huyện ủy giao trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp điều hành hoạt động của báo cáo viên theo quy chế, phân công địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy định kỳ hằng quý để cung cấp thông tin về tình hình thời sự, chính trị kết hợp giao ban, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, định hướng dư luận xã hội, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm tốt chức năng “cầu nối”, đảm bảo cho thông tin định hướng thông suốt đến cơ sở.

Đội ngũ báo cáo viên duy trì sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng; được nắm bắt thông tin về tình hình thời sự trong và ngoài nước, báo cáo chuyên đề, những định hướng lớn về công tác tư tưởng; cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo; trực tiếp phản ánh tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách và có những đề xuất, kiến nghị với Huyện ủy để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Ngoài ra, điều kiện đảm bảo cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong thời gian qua trên địa bàn huyện nhìn chung cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động tuyên truyền miệng: đến nay, cơ sở hạ tầng ở các xã, thị trấn được nâng cấp xây mới, hội trường, trang bị màn hình led và các thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến, hệ thống âm thanh, ánh sáng... được nâng cấp, đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền miệng.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, thời gian tới, huyện Thăng Bình tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới”; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trực tiếp là Ban Tuyên giáo đối với hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên truyền, vận động quần chúng sao cho phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương “hướng về cơ sở”, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên với người nghe.

Tăng cường cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự nổi bật cho lực lượng báo cáo viên nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh sự phối hợp trong hoạt động của báo cáo viên và tuyên truyền viên. Tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm. Thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta...Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng