Search
Thăng Bình về nhì giải Bóng chuyền nam vô địch tỉnh Quảng Nam 2024 | Bình Dương khai mạc Đại hội TD-TT năm 2024 | Bình Hải tổ chức học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | Thôn Thanh Ly 1 vô địch giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” xã Bình Nguyên năm 2024 | Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bình Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 | Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Thăng Bình: Người dân đồng thuận | Bình Trung xây dựng 15 công trình thanh niên cấp xã | Thăng Bình công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện giai đoạn đến năm 2030 | Thăng Bình xếp thứ 2 toàn tỉnh về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách | UBKTHU Thăng Bình: Giao ban công tác Quý I năm 2024 | Thăng Bình giảm được 483 hộ nghèo trong 3 năm (2021-2023) | Năm 2024, Thăng Bình phấn đấu vận động hơn 11 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” | Mặt trận xã Bình Tú vận động được gần 870 triệu đồng Quỹ vì người nghèo | Người Bí thư chi bộ hết lòng vì dân | Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện thanh niên | Hiệu quả mô hình Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lúa giống xác nhận | Xã Bình Nguyên, Bình Hải khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao | Năm 2024, huyện Thăng Bình phấn đấu có 70% sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP đạt 3 sao trở lên | Xã Bình Minh kỷ niệm 40 năm thành lập xã | Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đối thoại lần cuối với gia đình bà Bùi Thị Nuôi về giải tỏa đến bù
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 17:05 | 04/11 Lượt xem: 1547

Nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Nghị quyết của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, được xây dựng trên cơ sở yêu cầu phát triển của cách mạng trong mỗi hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần Nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt”. Người cũng chỉ ra rằng khi đã có nghị quyết, phải lập tức đốc thúc thực hành nghị quyết ấy; phải nắm rõ tình hình sinh hoạt và cách làm việc của cán bộ và nhân dân của từng địa phương; có như thế, mới kịp thời thấy rõ những khuyết điểm và những khó khăn để sửa đổi khuyết điểm và tìm ra cách vượt qua mọi khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh tới yêu cầu cần tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; trong đó, phải đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm “khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại”; đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở sao cho phù hợp với từng đối tượng; chú trọng chất lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Xác định nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu của công tác chính trị, tư tưởng; thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Thăng Bình đã kịp thời triển khai nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua yêu nước trên tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Việc xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai một cách đồng bộ. Cấp ủy các cấp bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả của chương trình, kế hoạch hành động. Báo cáo viên tập trung nghiên cứu, chọn lọc kỹ lưỡng, lồng ghép lý luận và thực tiễn. Cùng với đó, các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện,… mở các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, đăng bài về những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện tiếp cận nghiên cứu, học tập nghị quyết bằng nhiều cách thức, phương tiện.


Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII cho cán bộ, đảng viên các chi bộ cơ quan trên địa bàn huyện

Thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đảng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của các cấp ủy Đảng, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trong, thường xuyên để tổ chức thực hiện. Sau quán triệt, học tập, cần chú trọng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng một cách rõ ràng, thiết thực, bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện nghị quyết theo phương châm “kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần”, bởi những kết quả đạt được trên thực tế chính là thước đo chính xác nhất cho việc triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở trong quán triệt các nghị quyết của Đảng; tăng cương tham mưu cho các đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy, báo cáo viên cấp ủy trực tiếp truyền đạt các nghị quyết quan trọng tại các Đảng bộ, chi bộ trên địa bàn để nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết. Báo cáo viên ngoài việc làm rõ các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong nghị quyết, cần phải am hiểu sâu sắc, biết vận dụng một cách phù hợp nội dung của nghị quyết ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gia tăng tính đối thoại, thảo luận dân chủ đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong quá trình truyền đạt nghị quyết.

Ngoài ra, tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với từng đối tượng theo hướng: Đối với cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm trong nghị quyết; giải pháp thực hiện; liên hệ thực tiễn, định hướng vận dụng những nội dung của nghị quyết vào lĩnh vực công tác; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đối với đảng viên ở cơ sở, báo cáo viên giới thiệu những nội dung “cốt lõi”, ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực, của ngành, nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và vận dụng vào thực tế công tác.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, bằng nhiều phương tiện, mạng xã hội, hoạt động sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thi tìm hiểu, thi báo cáo viên giỏi... Trong quá trình tuyên truyền, cần chú ý nắm bắt, lắng nghe tâm tư, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung nghị quyết để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao hiệu quả định hướng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức của toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nghị quyết.

Thứ tư: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết; qua đó kịp thời đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện, góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả ở đảng bộ các cấp; lấy kết quả học tập, triển khai thực hiện nghị quyết là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng