Chi tiết tin

Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2022

Tác giả: Phan Thị Hạnh Ngày đăng: 14:10 | 16/05 Lượt xem: 1814

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022.


Hình ảnh: Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đời sống xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII...  

Nhằm triển khai Cuộc thi trên địa bàn huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền và triển khai đến đông đảo cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Đồng thời, đề nghị các cơ quan thông tin, truyền thông tích cực thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện biết, tham gia.

Trailer về Cuộc thi tại địa chỉ:

http://drive.google.com/file/d/1NoEb7sjW8juZbobF_cIVUUJ9u_P3Ym7a/view

Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm đầu mối tổ chức thu nhận, thẩm định các bài viết dự thi của các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện; bảo đảm theo đúng đối tượng, tiêu chí, chủ đề, hình thức, hồ sơ… quy định tại Thể lệ Cuộc thi. Các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi lập danh sách, gửi các bài viết và file mềm tham gia Cuộc thi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy (địa chỉ 49 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; email: bantuyengiao@thangbinh.gov.vn) trước ngày 30/6/2022 để thẩm định, đánh giá các bài viết tham dự Cuộc thi và gửi dự thi cấp tỉnh.   

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng