Chi tiết tin

Hào khí 30-4 và khát vọng thống nhất non sông

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 21:39 | 29/04 Lượt xem: 1196

Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ kết thúc cuộc kháng chiến oanh liệt chống Mỹ cứu nước suốt 21 năm, mà còn chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước ta kéo dài 117 năm (1858-1975). Đó là thắng lợi vẻ vang của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh bại những thế lực thực dân, đế quốc hùng mạnh nhất trong thế kỷ XX. Công lao ấy thuộc về Nhân dân anh hùng, những người lính xuất thân từ công - nông - trí với lòng yêu nước nồng nàn đã anh dũng đấu tranh, chiến đấu và giành chiến thắng.

Chiến thắng ngày 30/4/1975 là sự khẳng định với toàn thể thế giới: Dân tộc Việt Nam luôn có khát vọng thống nhất Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, đây là một sức mạnh vô song có thể giúp một dân tộc nhỏ, với chính nghĩa trong tay làm nên những chiến công hiển hách và vĩ đại, khiến nhân loại phải kính phục, mà sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định sự phát triển và thắng lợi của cuộc kháng chiến. Đại thắng mùa Xuân 1975 được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 đã đập tan hơn 1 triệu quân Ngụy, lật đổ hoàn toàn chế độ Ngụy quyền tay sai của Mỹ ở miền Nam, buộc Tổng thống Ngụy quyền Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chiến thắng đó đã giải phóng nhân dân miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và tay sai, mở đường cho sự hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp cách mạng dân chủ nhân dân, xóa bỏ giai cấp phong kiến và tư sản ở miền Nam, đó là một sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước độc lập, thống nhất và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

47 năm đã trôi qua kể từ thắng lợi vẻ vang đó, đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử, giành những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới. Hào khí mùa xuân 1975 đã và mãi mãi cổ vũ các thế hệ người Việt Nam trong đó có thế hệ trẻ huyện Thăng Bình quyết tâm gìn giữ nền độc lập, thống nhất, thành quả mà các thế hệ cha anh đã đổ biết bao mô hồi, xương máu mới giành được. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu mà đại thắng mùa Xuân 1975 là bản hùng ca bất diệt vẫn đã và đang có ý nghĩa sâu sắc, động viên toàn thể dân tộc ta hôm nay vững bước trên con đường xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Từ bài học kinh nghiệm của Đại thắng mùa Xuân 1975, Đảng, Nhà nước, và Nhân dân ta luôn xem trọng việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…; phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với Nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Hào khí của đỉnh cao đại thắng mùa Xuân 1975 là ngọn đuốc rực sáng soi đường, đưa đất nước ta đi tới. Chiến thắng 30/4/1975, cũng chính là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin, t­ư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đư­ờng lối và ph­ương h­ướng cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đ­ường lối gi­ương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, đư­ờng lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tự lực, tự cư­ờng, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam là sự hội tụ sức mạnh của quân và dân cả nước, sức mạnh của toàn dân tộc. Đó là sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thần kỳ với sự hy sinh to lớn của đồng bào chiến sĩ miền Nam trên tiền tuyến lớn và sự chi viện hết lòng của hậu phương lớn miền Bắc với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” và “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Đó là thắng lợi của khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất non sông “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, đồng thời cũng tỏ rõ sức mạnh của chủ nghĩa xã hội, của sự kết hợp mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, của sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.Nhân dân Sài Gòn míttinh mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng

Với hào khí của cả dân tộc trong trận thắng huyền thoại này đã và đang truyền sức mạnh để mỗi người con của nước Việt hôm nay tăng cường đoàn kết, nêu cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, đưa Việt Nam ta sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

47 năm đã trôi qua, đủ để chúng ta cảm nhận đầy đủ ý nghĩa và cái giá của thắng lợi. Hơn lúc nào hết, công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ngày nay của đất nước ta nói chung và của quê hương Thăng Bình nói riêng đòi hỏi chúng ta phải luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần 30/4, trí tuệ 30/4, sức mạnh 30/4 vào cuộc chiến chống nghèo nàn, lạc hậu, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực xã hội. Đảng và Nhà nước ta đặt niềm tin vào các thế hệ trẻ sẽ nối tiếp xứng đáng sự nghiệp cha ông trong điều kiện mới, vươn tới những đỉnh cao của trí tuệ, năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng..., đi đầu gánh vác trọng trách trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Hào khí chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là nền tảng, là một mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng