Chi tiết tin

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 20:46 | 19/08 Lượt xem: 193

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thăng Bình (nay là Ban Tuyên giáo Huyện ủy) phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên ở cơ sở.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiệm kỳ qua, huyện đã mở được 234 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 31.217 học viên; 499 buổi thông tin thời sự cho 14.750 lượt cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên, nhân dân trong huyện. Với phương châm “học đi đôi với hành”, “lấy người học làm trung tâm”, cán bộ, giảng viên đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ để xây dựng phù hợp với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đang đặt ra. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ giảng viên chú trọng đến việc bổ sung, cập nhật những số liệu mới, vấn đề mới và tình hình thực tiễn của địa phương theo hướng vừa bảo đảm nội dung yêu cầu vừa đổi mới nội dung bài giảng. Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ giúp cán bộ, đảng viên có phương pháp nhận thức và tư duy khoa học, từ đó nâng cao năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, từng bước trang bị cho người học phương pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

(Ảnh: Lớp Trung cấp Lý luận chính trị- Hành chính mở tại huyện Thăng Bình)

Việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong mọi giai đoạn lịch sử. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị là đòi hỏi bắt buộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.

Xuất phát từ thực tế đó cần có những giải pháp thiết thực và hiệu quả góp phần đổi mới đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đó là:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, thực hiện tốt hoạt động phân công, phân cấp.

Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng cập nhật, phù hợp với tiêu chuẩn từng loại chức danh cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận phải gắn với sự vận động thực tiễn khách quan, khả năng nâng cao năng lực, trí tuệ của đảng viên, cán bộ lãnh đạo trong việc xử lý các vấn đề thực tiễn một cách khoa học, hạn chế tối đa tình trạng kinh nghiệm, cảm tính. Bên cạnh tính thiết thực, chương trình đào tạo bồi dưỡng cần có sự đổi mới, phù hợp, linh hoạt đảm bảo cung cấp cho người học tri thức khoa học, kỹ năng xử lý tình huống chính trị thực tiễn. Nội dung chương trình sát với việc nhận thức và giải quyết vấn đề thực tiễn đang diễn ra trong xã hội.

Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng phát huy tối đa tính tự giác và sự sáng tạo của người học. Đối tượng học lý luận chính trị, đặc biệt lý luận chính trị hành chính là những người có kinh nghiệm thực tiễn công tác nên việc lựa chọn phương pháp thích hợp là điều hết sức quan trọng. Làm sao tạo môi trường thuận lợi cho những đối tượng này tự tìm tòi, chủ động tích lũy tri thức và kỹ năng mới cần thiết cho công tác tiếp theo.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ngang tầm nhiệm vụ, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Giảng viên lý luận chính trị vừa phải có hiểu biết sâu rộng về chuyên môn vừa phải vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, nguyên tắc dạy học; vận dụng các phương pháp dạy học tích cực; hướng dẫn học viên tự học, nghiên cứu; kiểm tra, đánh giá kết quả của học viên khách quan, chính xác và thực hiện điều chỉnh, bổ sung trong quá trình giảng dạy.

Có thể nói, công tác đào tạo, bồi dưỡng tại huyện Thăng Bình đã góp phần nâng cao kiến thức lý luận, năng lực thực tiễn cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian tới, huyện Thăng Bình tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày