Chi tiết tin

Để nghị quyết đi vào cuộc sống

Tác giả: Giang Biên - Trung Thực Ngày đăng: 21:33 | 23/01 Lượt xem: 419

Nghị quyết của HĐND huyện được ban hành nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong thời gian qua, HĐND huyện đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trong đó, Nghị quyết số 06 về phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình, giai đoạn 2020 – 2025 là một minh chứng rõ nét.

Ông Huỳnh Thạch – Phó Chủ tịch HĐND huyện cho rằng việc xây dựng và ban hành nghị quyết phải sát với thực tiễn, xuất phát từ cuộc sống và phải làm cho cuộc sống ngày càng phát triển hơn đồng thời giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở có một nghị quyết đúng đắn, thì việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, thực thi nghị quyết lại càng quan trọng hơn. Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân tại 7 xã vùng Tây, tạo sự phát triển cân bằng cho toàn huyện, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND huyện đã đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người dân. “Trong thời gian tới, HĐND huyện sẽ tăng cường việc giám sát để đảm bảo việc thực hiện phát triển kinh tế vùng Tây được hiệu quả nhất, đảm bảo sự phát triển kinh tế một cách hài hòa và bền vững nhất. Với ưu thế vùng, các xã cánh Tây được ưu tiên phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái. Đó là một chủ trương đúng đắn”, ông Huỳnh Thạch – Phó Chủ tịch HĐND huyện nói.

(Vùng Tây với lợi thế phát triển nông - lâm nghiệp sẽ được tạo điều kiện để phát triển trong thời gian tới)

Theo Đề án “Phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình, giai đoạn 2020 – 2025”, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thăng Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND huyện đề xuất điều chỉnh các quy hoạch để thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện, nhất là điều chỉnh, bổ sung khớp nối quy hoạch NTM theo đề án phát triển kinh tế vùng Tây và được cập nhật toàn bộ vào quy hoạch vùng của huyện.

Đối với giải pháp về ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, chế biến sản phẩm và du lịch, ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện cho biết, trong thời gian tới, huyện sẽ tạo cơ chế thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp bằng công nghệ cao. Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ưu tiên giống mới, giống chất lượng cao, thị trường tiêu thụ ổn định vào sản xuất; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ; mô hình tưới tiêu thông minh,... hướng đến sản xuất theo tiêu chuẩn và quy trình VietGAP, OCOP…

     Ông Võ Văn Hùng cho rằng, trong các mô hình liên kết như liên kết giữa nông dân và nông dân, nông dân và doanh nghiệp cần hình thành nên một mô hình phát triển ổn định và bền vững, còn có rất nhiều mắt xích trong chuỗi sản xuất nông sản liên kết lại với nhau để hình thành nên mối liên kết "4 nhà": Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp. Liên kết "4 nhà" để đáp ứng các điều kiện cần và đủ xây dựng nền nông nghiệp hiện đại. Đối với giải pháp về liên kết tiêu thụ sản phẩm, UBND huyện ưu tiên cho việc tổ chức kết nối cung - cầu hàng hóa giữa doanh nghiệp bán lẻ với các hợp tác xã, hộ sản xuất, qua đó chủ động được sản lượng sản xuất và ổn định thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm lợi thế của vùng cần được đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ, đồng thời được hỗ trợ phát triển nhãn hiệu, thương hiệu. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng sẽ hỗ trợ đẩy mạnh kết nối tiêu thụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm nhưng phải đi đôi với việc thực hiện quy hoạch vùng sản xuất; sản xuất nông nghiệp, hình thành được các vùng chuyên canh hàng hóa quy mô lớn.

Kế hoạch cụ thể đã được ban hành, những chỉ tiêu cụ thể mà các ngành, các địa phương và người dân cần phải thực hiện cũng đã được chỉ rõ tại Đề án “Phát triển kinh tế vùng Tây”. Những điều kiện về cơ sở hạ tầng, cơ chế hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ sản xuất cũng đã được Huyện ủy, HĐND huyện thông qua. Và mới đây nhất, một buổi làm việc giữa UBND huyện, lãnh đạo các xã vùng Tây và các nhà nghiên cứu, các chuyên gia khoa học và các doanh nghiệp đã được diễn ra với những hiệu quả cụ thể. Đây là tiền đề hết sức quan trọng và tạo niềm tin rằng Nghị quyết số 06 của HĐND huyện về “Phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình, giai đoạn 2020 - 2025” sớm đi vào cuộc sống./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày