Chi tiết tin

Kinh nghiệm trong công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Đoàn Văn Tùng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ngày đăng: 9:42 | 21/01 Lượt xem: 129

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được quy định trong Điều lệ Đảng, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và uốn nắn, chấn chỉnh vi phạm từ lúc mới manh nha, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, kéo dài, lan rộng đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, vi phạm của một cá nhân thành vi phạm của nhiều người, của tập thể.

Xác định được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT từ huyện đến cơ sở đã có sự chuyển biến rõ rệt cả về số lượng và chất lượng. Nội dung kiểm tra tập trung vào những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết, thống nhất không cao; những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác quản lý đất đai, tài chính ngân sách, mua sắm tài sản công, việc thực hiện chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương, việc chấp hành và thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, đảng viên; việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ… Qua kiểm tra, đã kết luận và thi hành kỷ luật kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao kỷ cương, kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng.

Từ năm 2015 đến nay, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 64 tổ chức đảng và 116 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 64 tổ chức đảng và 116 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; trong đó, đến mức phải thi hành kỷ luật 41 đảng viên (khiển trách 21 đảng viên; cảnh cáo 11 đảng viên và cách chức 9 đảng viên); các tổ chức đảng, đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã chỉ đạo yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi số tiền trên 486 triệu đồng, đề nghị hủy bỏ một số quyết định điều động, biệt phái không đúng thẩm quyền; từ đó làm cơ sở kiến nghị với các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung đề án vị trí việc làm đối với đơn vị được kiểm tra.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát ngày càng nặng nề, lĩnh vực và nội dung vi phạm ngày càng phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đối tượng; hành vi, thủ đoạn vi phạm ngày càng đa dạng và tinh vi; việc thực hiện công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chịu sự tác động, chi phối, can thiệp của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan. Một số nơi còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, thậm chí là tình trạng sợ mất phiếu, sợ ảnh hưởng đến thành tích, đến các danh hiệu thi đua của địa phương nên che dấu, không tiến hành kiểm tra hoặc kiểm tra nhưng không xử lý, xử lý không đúng mức, dẫn đến khuyết điểm tích tụ dần dần thành vi phạm lớn. Một số đảng viên vi phạm thiếu trung thực, không tự giác nhận khuyết điểm sai phạm của mình, cố tình đối phó, quanh co, che dấu khuyết điểm, sai phạm, cung cấp chứng cứ không đảm bảo, không nhận thức được mức độ, tác hại và hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra, không tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của tập thể; không hợp tác với các Đoàn kiểm tra, gây khó khăn trong quá trình thẩm tra, xác minh…Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Thăng Bình


Qua thực tiễn thực hiện công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, UBKT Huyện ủy rút ra một số kinh nghiệm sau:      

Thứ nhất, chú trọng công tác thu thập thông tin, tình hình hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Việc nắm thông tin về dấu hiệu vi phạm phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, toàn diện, bao quát từ nhiều nguồn, nhiều kênh khác nhau. Sau khi thu thập, các thông tin phải được tổng hợp, phân tích, sàng lọc, kiểm chứng nhằm xác định rõ nội dung, đối tượng có dấu hiệu vi phạm; từ đó quyết định tiến hành kiểm tra cho phù hợp. Để làm tốt điều đó, ngoài việc phân công cho một đồng chí Phó Chủ nhiệm và một đồng chí Ủy viên chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, tham mưu công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm, thì từng thành viên UBKT Huyện ủy, chuyên viên cơ quan UBKT Huyện ủy được phân công phụ trách địa bàn, đơn vị phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kịp thời báo cáo UBKT Huyện ủy xem xét, chỉ đạo; đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước Thường trực UBKT Huyện ủy về tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị mà mình được phân công.

Đặc biệt, lưu ý đến những đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh nặc danh, mạo danh nhưng có nội dung tố cáo và đối tượng tố cáo cụ thể. Đây là một nguồn thông tin hết sức quan trọng cần phải khảo sát, nắm tình hình để phục vụ công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, nhiều đơn thư nặc danh, mạo danh mà UBKT Huyện ủy tiếp nhận được sau khi khảo sát, nắm tình hình có cơ sở nên đã chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm.

Thứ hai, trong quá trình kiểm tra phải tuân thủ đúng nguyên tắc, phương châm, quy trình, thủ tục; bám sát đúng kế hoạch đề ra, nhất là trong công tác thẩm tra, xác minh. Đây là một khâu hết sức quan trọng quyết định đến kết quả kiểm tra và tính chuẩn xác của các kết luận kiểm tra. Do đó, việc thẩm tra xác minh phải đầy đủ, cụ thể, chặt chẽ, thận trọng, không bỏ sót chứng cứ để đảm bảo kết luận một cách khách quan, chính xác, đúng người, đúng việc, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm; vi phạm đến đâu, kết luận đến đó. Không được quy chụp, suy diễn, suy đoán áp đặt, nghi ngờ dẫn đến việc kết luận vội vàng, chưa đủ cơ sở, thiếu tính thuyết phục. Cần xây dựng kế hoạch thẩm tra, xác minh đối với từng nội dung kiểm tra, trong đó xác định cụ thể đối tượng, thời gian, địa điểm, các hồ sơ, tài liệu cần thẩm tra, xác minh kết hợp với kết quả làm việc, trưng cầu ý kiến của các cơ quan chuyên môn liên quan.

Bên cạnh đó, khi tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm phải lấy tổ chức đảng làm chỗ dựa để tiếp cận, thu thập các tài liệu, hồ sơ, chứng cứ liên quan đến nội dung, đối tượng kiểm tra; làm tốt công tác tư tưởng, động viên, phát huy tinh thần tự giác cung cấp tài liệu, chứng cứ, hợp tác với các đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra; tự giác, thành khẩn nhận khuyết điểm vi phạm và hình thức kỷ luật tương ứng. Thực tế cho thấy, trong quá trình kiểm tra, không ít đối tượng kiểm tra lúc đầu thiếu hợp tác với đoàn kiểm tra, quanh co, đối phó, che dấu, không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm của mình; có trường hợp bao biện, đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho khách quan, cho người khác, cho cấp dưới nhưng khi được thành viên Đoàn kiểm tra thuyết phục động viên, giải thích, đưa ra các các chứng cứ chứng minh thì thay đổi nhận thức, nghiêm túc hợp tác và chấp hành công tác kiểm tra.

Thứ ba, chú ý dấu hiệu vi phạm trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác bồi thường khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án, công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính ngân sách, thực hiện chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, công tác quản lý hiện trạng, quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án trọng điểm của huyện; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Đảng, thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; việc chấp hành và thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên; tập trung kiểm tra những địa bàn trọng điểm như vùng Đông của huyện; những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ.

Thứ tư, đối với những vụ việc liên quan đến các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm như quản lý đất đai, đầu tư công…UBKT Huyện ủy luôn mời các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan liên quan tham gia các đoàn kiểm tra. Sau khi kết thúc kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn thực hiện việc nhận xét, đánh giá bằng văn bản về ưu, khuyết điểm của từng thành viên Đoàn kiểm tra gửi người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Nhờ đó, đã phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia các đoàn kiểm tra, góp phần đảm bảo chất lượng và tiến độ các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra.

Thứ năm, thực hiện đúng tư tưởng chủ đạo của công tác kiểm tra là “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; không trông chờ chỉ đạo của cấp ủy, dẫn đến bị động trong việc triển khai nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chưa kịp thời chủ động phát hiện và xử lý, chưa mang tính phòng ngừa. Phần lớn các vụ việc chủ yếu là kiểm tra xử lý, kiểm tra khi khuyết điểm đã trở thành vi phạm.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan có liên quan để kịp thời nắm thông tin, phục vụ công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là các kết luận của cơ quan Thanh tra. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, liên quan đến nhiều người thì phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa UBKT Huyện ủy các cơ quan chức năng có liên quan, để nhanh chóng có nguồn thông tin toàn diện, ý kiến thẩm định chính xác về nội dung tài liệu, chứng cứ,... liên quan đến vụ việc cần thẩm tra, xác minh.

Có thể nói rằng, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, quá trình thực hiện tốn rất nhiều công sức, thời gian, yêu cầu phải hết sức thận trọng, chặt chẽ nhất là trong giai đoạn hiện nay. Điều này đòi hỏi cán bộ làm công tác kiểm tra phải trung thực, khách quan, công tâm, bản lĩnh, chính kiến rõ ràng, phải thật sự là những “Bao công trong thời đại mới, phải thật sự là những thanh bảo kiếm sắc bén, những người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với tiêu cực”- như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng căn dặn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng