Search
Phát huy vai trò của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng | Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình | Thăng Bình chuẩn bị chu đáo Kỳ thi tốt nghiệp THPT | Đảng ủy xã Bình Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 | Thăng Bình khởi công nhà nghĩa tình đồng đội | Thôn Vinh Phú xã Bình Trung tổ chức lễ công bố thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 | Nhọc nhằn lấy nước hè thu | Tuổi trẻ Thăng Bình đăng tải clip “ Dấu ấn nhiệm kỳ” | Bình Sa tập huấn công tác Dân vận, Mặt trận năm 2024 | Xã Bình Nguyên quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024 | Khảo sát, kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã NTM nâng cao năm 2023 tại Bình Phú | Khảo sát, kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã NTM nâng cao năm 2023 tại Bình Chánh | 4 sản phẩm khởi nghiệp được công nhận năm 2024 | Thăng Bình khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước | Bắt đầu mở lượt tương tác trên Fanpage "Trang thông tinh Thăng Bình" | Khai mạc lớp dạy bơi miễn phí cho 120 em học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng | Tuổi trẻ Thăng Bình ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè | Ông Nguyễn Thanh Phong tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình | Huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) trao 300 triệu đồng làm nhà cho hộ nghèo ở Thăng Bình | Hội LHPN tỉnh Quảng Nam trao 40 xe đạp cho học sinh khó khăn ở Thăng Bình
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Công tác kiểm tra, giám sát chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 8:41 | 17/01 Lượt xem: 1729

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình chung của huyện; đồng thời, là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và địa phương; do đó, khối lượng công việc ngành kiểm tra là rất nhiều, ngoài bám sát chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra còn phải phối hợp để chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ bầu cử HĐND các cấp. Tuy nhiên, ngành Kiểm tra Đảng từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên và đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, quy định, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng quy định; bổ sung kế hoạch kiểm tra một số tổ chức Đảng ngoài chương trình kiểm tra, giám sát đầu năm…

Huyện uỷ đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt Hướng dẫn số 13 của UBKT Trung ương và Hướng dẫn số 01 UBKT Tỉnh ủy về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Kịp thời chỉ đạo UBKT Huyện ủy triển khai thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhất là việc thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT Đảng ủy cơ sở về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng; chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, vấn đề mới nảy sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Bên cạnh đó, trong năm 2021 UBKT Huyện ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy giao thêm nhiều việc, nhiều cuộc kiểm tra, xác minh, kết luận làm rõ, tham mưu xử lý một số đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có dấu hiệu vi phạm: Về việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công tác quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; việc thực hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện lĩnh vực đầu tư công đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư; chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19…

Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm có 01 tổ chức đảng và 07 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; trong năm đã xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng và 25 đảng viên. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy đã ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 02 đảng viên theo quy định. Kịp thời phê bình, góp ý chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; đồng thời phát huy những ưu điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân, từ đó đã thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 của Đảng bộ huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở; người đứng đầu nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sát công tác kiểm tra, giám sát; việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vụ việc nổi cộm thiếu kiên quyết, có nơi còn biểu hiện che giấu khuyết điểm, xử lý kỷ luật chưa nghiêm. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm như: quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường - giải phóng mặt bằng, tài chính - ngân sách, đầu tư công; thực hiện chính sách đối với người có công, an sinh xã hội chưa được tập trung quyết liệt. Việc nắm thông tin để phát hiện và tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi pham còn hạn chế, nhất là một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, chưa kịp thời phát hiện và chủ động kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung sau thông báo kết luận kiểm tra, giám sát còn những hạn chế nhất định,…
Huyện uỷ Thăng Bình tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021


Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cấp ủy và UBKT các cấp cần đẩy mạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu về lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Chủ động triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả và nắm kỹ nội dung cốt lõi các văn bản về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là các văn bản mới ban hành: Quy định 22-QĐ/TW, Hướng dẫn 02 về thực hiện Quy định 22-QĐ/TW, Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn 02 của UBKT Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định 37, Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 16/9/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 01-QĐ/TW, ngày 10/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng”….Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hoá Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 17/12/2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025.

UBKT Huyện uỷ tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ năm 2022, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII); Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 46-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

UBKT các cấp cần tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng cũng như vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chủ động nắm thông tin, phát hiện và kịp thời kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm những vấn đề phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Chú trọng kiểm tra, giám sát những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, nổi cộm, bức xúc, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tập trung vào những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như: quản lý đầu tư công; quản lý tài chính, ngân sách; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư các dự án và các lĩnh vực nổi cộm, bức xúc khác. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đồng chí Bí thư cấp ủy nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy khi không kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý của mình về suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; thoái hóa, biến chất; mất dân chủ, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm.

Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy UBKT Huyện ủy và chất lượng hoạt động của đội ngũ cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, tiếp tục nâng cao năng lực, kiến thực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát cơ sở (đặc biệt là những quy định hướng dẫn mới trong công tác kiểm tra, giám sát).

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng