Chi tiết tin

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

Tác giả: Thy Chinh Ngày đăng: 10:24 | 16/01 Lượt xem: 558

Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2019, Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đã thành lập 06 Đoàn kiểm tra, kiểm tra 06 tổ chức đảng và 11 đảng viên thuộc diện Huyện uỷ quản lý; thành lập 04 Đoàn Giám sát chuyên đề tại 04 tổ chức đảng và 06 đảng viên thuộc diện Huyện uỷ quản lý; Đảng uỷ cơ sở và các chi bộ trực thuộc Huyện uỷ đã tiến hành thực hiện kiểm tra, giám sát 80 tổ chức đảng và 241 đảng viên (Trong đó: kiểm tra 50 tổ chức đảng và 158 đảng viên; giám sát 30 tổ chức đảng và 83 đảng viên). UBKT Huyện ủy kiểm tra đối với 12 tổ chức đảng (so với năm 2017 tăng 03 tổ chức đảng, tăng 33,33 %) và đối với 22 đảng viên (so với năm 2017 tăng 04 đảng viên, tăng 22,22%). UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 09 đảng viên (so với năm 2017 giảm 10 đảng viên, giảm 52,64%). UBKT Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 41 đảng viên (tăng 07 đảng viên so với năm 2017); trong đó: 12 Đảng uỷ viên, 07 chi uỷ viên và 22 đảng viên không giữ chức vụ; hình thức kỷ luật: khiển trách 26 trường hợp, cảnh cáo 06 trường hợp, cách chức 08 trường hợp, khai trừ 01 trường hợp…

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Huyện ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cấp uỷ, các tổ chức đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo Điều lệ Đảng quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cấp uỷ, UBKT các cấp, bám sát chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá ở cấp mình để xây dựng chương trình kế hoạch hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường chỉ đạo công tác giám sát, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung vào những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, những vấn đề mà đảng viên, nhân dân quan tâm, tập trung giải quyết dứt điểm những đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định, không để tồn đọng kéo dài. Kết luận và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực như: việc quán triệt, triển khai học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; việc lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ; công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện và các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị, kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội - đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

(Ảnh: Đ/c Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể.)

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân có thành tích tốt trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày