Chi tiết tin

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ trường học

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 17:00 | 14/09 Lượt xem: 443

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trong đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên; là nơi quản lý, phân công công tác và sàng lọc đội ngũ đảng viên, là nơi tổ chức và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/ 3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vềnâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương“Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, những năm qua Chi bộ trường THPT Lý Tự Trọng đã duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy họp, bàn bạc, thống nhất nội dung sinh hoạt, phân công chi ủy viên mà trước hết là Bí thư chi bộ chuẩn bị kỹ những vấn đề sẽ được đưa ra trong sinh hoạt chi bộ. Đối với sinh hoạt chuyên đề: Bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị, đề xuất đề cương sinh hoạt; cấp ủy thảo luận thông qua; xây dựng kế hoạch và phân công tổ chức thực hiện… Chi bộ thống nhất lấy chiều thứ hai, tuần thứ tư hằng tháng để tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề phải gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, đi sâu vào từng mảng công việc thuộc lĩnh vực giáo dục được giao và một số chuyên đề theo định hướng gợi ý của Ban Tuyên giáo các cấp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuân thủ các bước sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn, đồng thời chuẩn bị kỹ và thực hiện tốt việc đánh giá tình hình tư tưởng, những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được cấp trên và chi bộ phân công. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng qua, xác định nhiệm vụ của chi bộ trong tháng tới, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, cụ thể, phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của đảng viên để thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đề ra.

Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng, cấp ủy nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng và tiêu chuẩn đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ luôn mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong Đảng. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ để mọi người noi theo.

Qua thực tế sinh hoạt chi bộ, nhận thức về vai trò, vị trí của chi bộ, ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đảng viên được nâng lên; nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ được thực hiện khá tốt, số đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ chiếm tỷ lệ cao; trong sinh hoạt, số đảng viên tham gia phát biểu ý kiến dần tăng lên, nhất là trong sinh hoạt về tư tưởng, bàn về các giải pháp xây dựng chi bộ, xây dựng nhà trường; trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên, phát triển đảng viên mới. Bên cạnh đó, chi bộ đã thực hiện được hình thức sinh hoạt theo chuyên đề, gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII, khoá XIII có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt…


Công tác lãnh đạo của chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường

Từ kết quả đạt được, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ trường THPT như sau:

Một là, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thì mọi hoạt động của chi bộ phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; luôn gắn công tác xây dựng Đảng với hoạt động chuyên môn; thường xuyên coi trọng và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, không ngừng giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đảng viên cả về đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, năng lực công tác và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Hai là, chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả công tác lãnh đạo phụ thuộc nhiều vào trình độ, năng lực, uy tín của chi ủy mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, phải duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tế đơn vị, nhất là đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình để phát huy sức mạnh tập thể và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm.

Ba là, cập nhật tình hình, cung cấp kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của từng đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ; xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ.

 Bốn là, Chi bộ phải coi trọng việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên và thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên, giúp đảng viên khắc phục khuyết điểm; kiên quyết xử lý đảng viên sai phạm, có tư tưởng xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Năm là, Các đồng chí đảng viên là lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, lời nói đi đôi với làm.


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng