Chi tiết tin

Tạo sự gắn kết với cơ sở, gần dân, sát dân

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 19:42 | 10/10 Lượt xem: 136

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có nội dung tăng cường phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ. Qua đây, đội ngũ cấp ủy viên các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo nên sự gắn bó mật thiết, góp phần phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Để thực hiện hiệu quả nội dung này, Huyện ủy Thăng Bình đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/HU ngày 23/9/2020 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, họp cấp ủy; tăng cường kiểm tra, theo dõi, dự họp cấp ủy và dự sinh hoạt chi bộ định kỳ. Theo đó, yêu cầu các đồng chí cấp ủy viên được phân phụ trách, theo dõi địa bàn, lĩnh vực, dự họp cấp ủy, sinh hoạt chi bộ cơ sở, giúp cấp ủy và chi bộ cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt, đồng thời nắm bắt kịp thời những vướng mắc để phản ánh với cấp trên chỉ đạo giải quyết.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định phân công đối với từng đồng chí Huyện uỷ viên tham dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn dân cư. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Huyện uỷ viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư tối thiểu 02 lần/năm. Mỗi đồng chí phối hợp với cấp uỷ địa phương nơi được Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công để tham dự sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng phân công các đồng chí cán bộ lãnh đạo và chuyên viên các ban xây dựng Đảng theo dõi các chi bộ, đảng bộ cơ sở; trên cơ sở đó tham mưu cho Thường trực Huyện ủy để kịp thời nhắc nhở trong các hội nghị giao ban, trực báo Bí thư các chi, đảng bộ và các buổi làm việc với các địa phương, ban ngành của huyện. Tại đây các đồng chí giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ theo dõi tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương được phân công.Nhiều vấn đề quan trọng của địa phương cơ sở được chi bộ thảo luận tại cuộc họp chi bộ thôn, khu phố

Việc phân công các đồng chí Huyện ủy viên và cán bộ các ban đảng dự sinh hoạt tại chi bộ địa bàn dân cư để hướng dẫn, nắm tình hình tư tưởng đảng viên và Nhân dân; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những khó khăn, vướng mắc của chi bộ; công tác quản lý đảng viên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; kịp thời biểu dương, nhân rộng những chi bộ thực hiện tốt, có cách làm hay; phê bình, nhắc nhở những chi bộ thực hiện chưa tốt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng ở cơ sở. Bên cạnh đó, thông tin về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện có liên quan đến nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Thông qua việc tham dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí cấp uỷ viên trao đổi, rút kinh nghiệm, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ; giúp cấp ủy, chi bộ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở địa bàn dân cư. Qua việc dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy cấp trên nắm bắt sát, đúng, kịp thời tình hình cơ sở, từ đó chỉ đạo xử lý hoặc xin ý kiến xử lý kịp thời những phức tạp mới phát sinh; ban hành được những chủ trương, nghị quyết chính xác, cụ thể, dễ đi vào cuộc sống. Đồng thời, dự sinh hoạt với chi bộ cũng là dịp để cán bộ lãnh đạo các cấp gần dân, sát dân, góp phần rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thực tiễn khẳng định rằng, tất cả chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước muốn đi vào cuộc sống phải được quán triệt đến chi bộ, đến với đảng viên và ngược lại, thực tiễn lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở chi bộ là cơ sở quan trọng nhất để hình thành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Do vậy, cùng với việc ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng chi bộ thì việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ và cán bộ các ban đảng dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở là thực sự cần thiết, để tổ chức đảng ở cơ sở là điểm tựa tin cậy của Nhân dân khi có sự tham gia của những người đứng đầu cấp ủy địa phương, ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày