Chi tiết tin

Phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn trong sinh hoạt chi bộ ở khu vực nông thôn

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 8:13 | 13/07 Lượt xem: 392

Thực hiện lời dạy của Bác "Đảng mạnh là do chi bộ tốt", thời gian qua, các chi bộ ở khu vực nông thôn huyện Thăng Bình đã không ngừng đổi mới về cách thức tổ chức hoạt động, nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đăc biệt, trong tổ chức sinh hoạt các chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn, góp phần quan trọng phát huy hiệu quả trong việc đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Với vị trí hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi bộ ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới cách thức và nội dung sinh hoạt, từng bước khẳng định được vai trò của mình. Đặc biệt, các chi ủy đã phát huy được dân chủ trong quá trình sinh hoạt, những vấn đề đưa ra chi bộ bàn bạc, thảo luận luôn gắn với thực tế của từng chi bộ. Chính vì thế, các buổi sinh hoạt chi bộ vừa giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, vừa nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các chi bộ đã dành thời gian để đảng viên thảo luận những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của đảng viên. Các buổi sinh hoạt tập trung vào những nội dung thiết thực, gần gũi, gắn với quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân như xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, tham gia đóng góp các loại quỹ, phát triển sản xuất... Chính nhờ phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn trong sinh hoạt chi bộ, mà nhiều vấn đề thông qua sinh hoạt chi bộ đã giải quyết một cách hiệu quả, hợp lý, hợp tình. 

Ngoài sinh hoạt đinh kỳ hàng tháng, các chi bộ khu vực nông thôn trong toàn huyện đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách, thiết thực, gần gũi, gắn với quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Việc duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên. Có thể khẳng định, nhờ phát huy tốt dân chủ, bám sát thực tiễn trong quá trinh sinh hoạt chi bộ, mà các chi bộ đảng ở khu vực nông thôn đã kịp thời quán triệt, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động người dân tích cực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Qua đó, người dân đã thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm, tình nguyện hiến cây, đất, tham gia ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Để có buổi sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả, trước mỗi buổi sinh hoạt hàng tháng, các chi ủy tiến hành họp để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Nhờ lựa chọn các nội dung sinh hoạt bám sát thực tiễn đời sống và sản xuất nên đã tạo được không khí dân chủ, cởi mở, sôi nổi, các đảng viên đã mạnh dạn phát biểu, đóng góp ý kiến. Các chi bộ cũng chú trọng quán triệt, phổ biến các văn bản của cấp trên để các đảng viên nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. 

Nhiều vấn đề quan trọng của địa bàn dân cư đưa đưa ra bàn bạc thảo luận tại sinh hoạt chi bộ thôn

Đáng chú ý, để giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao vai trò lãnh đạo tại địa phương, hàng tháng Đảng ủy tổ chức giao ban với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp thu đầy đủ những kiến nghị, đề xuất, phản ánh từ cơ sở trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Đây chính là "cầu nối" đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đến với cấp ủy các cấp. Chính điều đó đã khẳng định, với việc bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, các buổi sinh hoạt chi bộ ngày càng phát huy hiệu quả rõ nét hơn, đi vào thực chất hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt, nội dung chưa bám vào thực tiễn của địa phương, đơn vị, vì vậy, chưa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chưa huy động được sức dân để tham gia xây dựng nông thôn mới, chưa đưa những vấn đề then chốt trong xây dựng nông thôn mới ra bàn bạc, thảo luận. Một số chi bộ đảng vẫn còn lúng túng, bị động trong tổ chức hoạt động, chưa huy động được sự vào cuộc của các đoàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Vì vậy, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn trong sinh hoạt chi bộ, trong thời gian tới các chi bộ đảng khu vực nông thôn ở Thăng Bình tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt nguyên tắc phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn trong sinh hoạt chi bộ. Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cấp ủy các cấp cần coi trọng công tác cán bộ, lựa chọn các cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ có trình độ, năng lực, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình chỉ đạo. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, thôn, tổ để tìm ra những vấn đề trọng tâm, tập trung thảo luận, tìm hướng giải quyết những vấn đề bức xúc đang được người địa phương quan tâm. Cần phát huy tốt đa dân chủ, huy động tối đa trí tuệ của mọi đảng viên nhằm đề ra các nghị quyết sát, đúng với thực tế.

Thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở; duy trì, củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất, phát huy huy sức mạnh của toàn dân. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thường xuyên sơ kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực tiễn trong sinh hoạt chi bộ cho thấy, nếu dân chủ thực sự được phát huy sẽ tác động tích cực tới chi bộ từng cán bộ, đảng viên. Đó cũng là cách làm hiệu quả nhất góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng