Chi tiết tin

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 16:55 | 04/06 Lượt xem: 472

Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với số lượng, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên… Có được kết quả này, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của cấp trên về công tác phát triển đảng viên. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ chủ động xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các Đảng uỷ xã, thị trấn; chỉ đạo, triển khai quyết liệt và cụ thể nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên để có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Bên cạnh đó, thường xuyên hướng dẫn các tổ chức đảng về quy trình, thủ tục, các bước tiến hành từ khâu giới thiệu, bồi dưỡng, đến việc kết nạp đảng viên. Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Nhờ vậy, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tăng lên đáng kể (đầu năm 2016 gần 4.500 đảng viên, đến nay là trên 5.200 đảng viên, trong đó số lượng đảng viên mới kết nạp là 597 đảng viên), làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, nhất là trình độ học vấn ngày càng tăng...

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Tỷ lệ phát triển đảng viên hằng năm chưa đạt nghị quyết đề ra; tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn, khu phố còn thấp; một số chi bộ thôn, khu phố nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên; nguồn kết nạp đảng viên tại một số xã, thị trấn còn gặp khó khăn, do học sinh khi tốt nghiệp THPT thì đi học nghề, làm công nhân, học đại học hoặc làm việc tại các địa phương khác, số còn lại thì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên ít tham gia sinh hoạt tại các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, khu phố, chưa có ý thức phấn đấu vào Ðảng. Vẫn còn nhiều địa phương các chức danh chi hội trưởng nông dân, chi hội trưởng phụ nữ, chi hội trưởng hội cựu chiến binh, bí thư chi đoàn thôn, khu phố là đảng viên chiếm tỷ lệ rất thấp (26%). Tình trạng “già hóa” đảng viên ở các chi bộ khu dân cư ngày một cao (độ tuổi bình quân của đảng viên toàn huyện là trên 45 tuổi); nhiều nơi thiếu cán bộ, đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhận các chức danh ở khu dân cư. Một số đảng viên sau khi được kết nạp hoặc đảng viên xuất ngũ về địa phương phải đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt Đảng hoặc không làm thủ tục chuyển Đảng, xin ra khỏi Đảng dẫn đến xóa tên trong danh sách đảng viên của Đảng bộ, giai đoạn 2015- 2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ xóa tên 128 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 71 đảng viên.

Thực tế nguyên nhân chính của những hạn chế trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng hiện nay là do: Nhu cầu lao động ở nông thôn ít nên phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đi học các trường trung cấp, cao đẳng, đại học tập trung ở đô thị lớn. Thực trạng nguồn quần chúng từ các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội đủ tiêu chuẩn còn nhiều nhưng việc quan tâm để đưa vào nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ phát triển Đảng còn ít. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chưa thường xuyên quan tâm quán triệt các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác phát triển Đảng. Công tác tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục quần chúng để có chí hướng phấn đấu vào Đảng ở nhiều chi bộ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên ở các thôn, khu phố cũng chưa tạo được nhiều phong trào để thu hút, tập hợp đoàn viên vào hoạt động để rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Một số chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp (y tế, giáo dục) có nguồn quần chúng khá nhiều nhưng đưa vào nguồn phát triển đảng còn ít; một số quần chúng trẻ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không có động cơ vào Đảng….

 

Lễ kết nạp đảng viên ở Chi bộ Quân sự xã Bình Chánh

Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thăng Bình tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng và các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Trước hết nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác phát triển đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Có kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức.

          Tiếp tục tập trung xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Đảng uỷ các xã, thị trấn phải phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ, tổ chức đoàn thể với nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn kết nạp cho Đảng. Hàng năm, Đảng ủy cơ sở cần xây dựng kế hoạch giao Mặt trận, các đoàn thể hướng dẫn các chi, hội, tổ chủ động tham mưu, giới thiệu quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng. Trước mắt, tập trung khắc phục tình trạng Trưởng thôn, khu phố, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, thôn đội trưởng và công an viên chưa phải là đảng viên và tình trạng chi bộ thôn, khu phố nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên; phấn đấu đạt 100% trưởng thôn, trưởng khu phố, thôn phó kiêm thôn đội trưởng, Công an viên, Trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên (hiện nay trưởng thôn, trưởng khu phố và trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên đạt 86,5%, thôn đội trưởng 80,4%, công an viên 79,2%).

          Tập trung rà soát nguồn, quan tâm giáo dục tạo điều kiện kết nạp Đảng  đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức nhất là ở các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, học sinh các trường THPT; chú trọng tạo nguồn các đối tượng Bí thư chi đoàn, chi hội, trưởng các tổ chức hội, bộ đội xuất ngũ, giáo viên, sinh viên ra trường để kết nạp đảng. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của BCH Đoàn xã, xây dựng tổ chức Đoàn xã vững mạnh về mọi mặt làm cơ sở, điều kiện cho việc phát hiện, giới thiệu nguồn phát triển đảng, cùng với tổ chức Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các trường học… nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện việc rà soát thành viên của mình để đưa vào nguồn phát triển đảng theo kế hoạch và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Đảng ủy giao hàng năm, nội dung này phải được gắn vào tiêu chí thi đua để đánh giá tổ chức đơn vị trong năm công tác.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng