Chi tiết tin

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 14:13 | 22/02 Lượt xem: 85

Với việc xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Phục coi đây là khâu “then chốt” trong xây dựng Đảng. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Phục luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm, căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng thời căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo và xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trọng tâm, trọng điểm và luôn sát với nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương.

Năm 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm mà Đảng bộ quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu về xây dựng xã Nông thôn mới. Với nhiều nhiệm vụ quan trọng như vậy nhưng Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 100% các chi bộ trực thuộc. Kết quả trong năm 2020, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Điều 30 là 4 chi bộ, theo Điều 32 là 4 chi bộ và 12 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng cùng cấp.

Đảng ủy luôn chỉ đạo đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên trong các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy; chú trọng thông tin, quán triệt, phổ biến các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong đó, tập trung thông tin, phổ biến những điểm mới, những điểm có bổ sung, sửa đổi, phù hợp với tình hình hiện nay đến tất cả cán bộ đảng viên để hiểu, biết và chấp hành. Đồng thời phân công trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban chấp hành tham gia công tác kiểm tra, giám sát theo kế của Đảng ủy đề ra. Đối với các cuộc kiểm tra, giám sát đều báo cáo kết quả để Đảng ủy có ý kiến kết luận, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên khắc phục. Các tổ kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng quy trình thủ tục và thời gian; thành phần các tổ kiểm tra, giám sát do đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm tổ trưởng và cơ cấu thêm các đảng viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực tham gia thành viên.

Việc đổi mới công tác kiểm tra, giám sát cũng là nhiệm vụ quan trọng vì kiểm tra, giám sát phải thực hiện đảm bảo nguyên tắc và quy trình, tuy nhiên cứ rập khuôn từ năm này sang năm khác đối vớ các chi bộ trực thuộc thì sẽ tạo nên sự nhàm chán, cho nên việc chọn nội dung và cách làm kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ làm công tác này cũng là một nghệ thuật mới phát huy được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo các quy định của Đảng nhằm ngăn ngừa, không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm lớn của tổ chức đảng và đảng viên; phân công các đồng chí cấp ủy trực tiếp phụ trách, theo dõi các chi bộ trực thuộc; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc; khắc phục tình trạng đối phó, hình thức, buông lỏng hoặc thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở chi bộ.

(Đảng uỷ thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát)

Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong kiểm tra, giám sát, Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp, đó là:

Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, trước hết tăng cường chỉ đạo kịp thời triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và cấp mình ban hành sau Đại hội Đảng các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng công tác giám sát để phát hiện sớm, ngăn ngừa, kịp thời, xử lý ngay từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý và công khai kết quả xử lý tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ, bảo đảm chất lượng, có tính khả thi; phát huy kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; tổ chức thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; chú trọng vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; vấn đề bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm. Đặc biệt, sau các kết luận kiểm tra, hoặc thông báo kết quả giám sát, phải chỉ rõ những ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm phải kiểm điểm, xử lý nghiêm túc. Đảng ủy thực hiện kiểm tra, giám sát 50% chi bộ và chỉ đạo UBKT Đảng ủy kiểm tra, giám sát 50% chi bộ (đảm bảo 100% chi bộ trực thuộc đều được kiểm tra, giám sát)./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)