Chi tiết tin

Nhiều địa phương tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đến cán bộ, đảng viên

Tác giả: Lệ Thu - Ngọc Ánh - Lê Biên - Lê Vương - Nguyễn Vân Ngày đăng: 13:31 | 30/08 Lượt xem: 700

Đảng ủy các xã Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Nguyên, Bình Định Bắc và nhiều địa phương trong huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đến cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại mỗi đảng bộ.(Hội nghị do Đảng ủy xã Bình Đào tổ chức)

Trong thời gian từ 01 đến 1,5 ngày, cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ đã được đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy triển khai, quán triệt các Nghị quyết được Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa thông qua gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.


(Đồng chí Phan Thanh Vân - TVHU, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương quán triệt các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên của Đảng bộ)

Qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng