Chi tiết tin

Phát huy vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Tác giả: Nguyễn Văn Long Ngày đăng: 7:08 | 07/06 Lượt xem: 712

Trong thời gian qua Đảng ủy, UBND xã Bình Sa đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó tổ chức đối thoại với nhân dân về xây dựng các công trình trên địa bàn như: Trạm bơm Tứ Sơn giai đoạn 2; Công trình nước sạch; phòng học Trường Mẫu Giáo phân hiệu Tiên Đỏa; đường vào nghĩa trang giai đoạn 2. Việc giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của nhân dân, được giải quyết kịp thời, đạt hiệu quả, không để tình trạng tồn đọng kéo dài; tổ chức niêm yết, công khai hồ sơ cho các đối tượng thuộc chế độ bảo trợ xã hội, các đối tượng thuộc Quyết định 49, 290, 62 của Chính phủ. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên một số lĩnh vực như: xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương, giao thông nội đồng, tổ chức triển khai đề án tích tụ ruộng đất, đề án phát triển sản xuất, công tác điều tra bình xét hộ nghèo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã… đều đưa ra dân bàn bạc, góp ý trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được nhân dân đồng tình hiến đất, tài sản, vật kiến trúc gắn liền trên đất. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; mặt trận và các đoàn thể được phát huy và làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt công tác tự quản, hòa giải tại khu dân cư.

Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị mang lại hiệu quả tích cực.

Đồng chí Trần Văn Thức (UVBTV huyện ủy-PCT thường trực UBND huyện Thăng Bình tại buổi kiểm tra QCDC của Bình Sa

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị cần chú trọng, đẩy mạnh thực hiện những giải pháp cụ thể sau đây nhằm phát huy hiệu quả của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở:

Một là, không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực thực hành dân chủ cho cán bộ và nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xem đây là khâu đột phá quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại cơ sở. Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng, nhà nước cho dân biết để kiểm tra, giám sát.

Hai là, thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, phải có chính sách cụ thể nhằm phát huy tinh thần tự chủ trong sản xuất và phát triển kinh tế gia đình; có chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp với điều kiện của xã nhà; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là đối với nông nghiệp. Thực hiện QCDC ở cơ sở phải gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, thực hiện QCDC gắn với kỷ cương, pháp luật dân chủ phải bao gồm cả hai mặt: quyền lợi và nghĩa vụ. Phải gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với kỷ cương, pháp luật, gắn với những quy ước, hương ước, phù hợp với từng địa phương.

Bốn là, thường xuyên sơ kết, tổng kết thực tiễn để kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; đồng thời kịp thời biểu dương những việc làm tốt, phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm hay, điển hình, tiên tiến./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày