Chi tiết tin

Kinh nghiệm xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bình Tú

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 15:35 | 03/01 Lượt xem: 593

Những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, Đảng bộ xã Bình Tú đã tập trung công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ xã Bình Tú có 210 đảng viên, đang sinh hoạt ở 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 8 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế và 1 chi bộ quân sự. Hàng năm, Đảng ủy xã luôn tập trung lãnh đạo, xây dựng chỉnh đốn Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xem đó là nhiệm vụ then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đảng bộ coi việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phẩm chất của cán bộ, đảng viên, trong đó đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Trong sinh hoạt, Đảng bộ luôn chú trọng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Ở mỗi cuộc họp chi bộ, bên cạnh việc bám sát quy chế làm việc, các cấp ủy ở địa phương luôn họp trước để chuẩn bị chu đáo nội dung, rồi bàn bạc thảo luận dân chủ và thống nhất triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, những việc chưa làm được để đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của từng cá nhân, tập thể, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách. Nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng bộ xã luôn quan tâm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí cấp ủy viên về dự sinh hoạt của chi bộ và các cuộc họp thôn, xóm để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời những bức xúc cũng như đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và trong các hoạt động, phong trào thi đua ở xã. Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống; đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, vì nhân dân phục vụ…

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Bình Tú xác định việc nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Đảng và đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, xã Bình Tú đã đạt và vượt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Đó là, việc bố trí đảng viên giữ các chức danh ở thôn có chuyển biến tích cực; đến nay có 100% trưởng thôn, công an viên và Trưởng Ban công tác mặt trận thôn là đảng viên.

Đặc biệt, Đảng ủy luôn coi trọng là công tác cán bộ. Xác định rõ ở đâu cán bộ có năng lực, uy tín, có khả năng tuyên truyền thì ở đó có phong trào mạnh. Vì vậy, Đảng uỷ đã luôn quan tâm tới công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ trước mắt và lâu dài. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã vững vàng về chính trị, có đạo đức lối sống trong sạch, có kiến thức và trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Đồng chí Nguyễn Đình Hồng- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trước khi có Nghị quyết số 13 và Nghị quyết số 04 (khóa XX) của Tỉnh ủy, đại đa số cán bộ xã mới đạt ở ngưỡng 3 trung (THPT, Trung cấp chuyên môn, Trung cấp chính trị), trình độ chuyên môn đại học chiếm tỷ lệ còn thấp (chỉ có 52%), thậm chí có nhiều đồng chí chưa được đào tạo chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị. Từ thực trạng cán bộ của địa phương như vậy, Đảng ủy đã tập trung chuẩn hóa các chức danh cán bộ để đáp ứng yêu cầu, quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ được đi đào tạo. Nhờ đó, xã đã có 42 đồng chí được đào tạo về lý luận chính trị, trong đó trung cấp là 40 đ/c, 02 đ/c cao cấp; chuyên môn nghiệp vụ có 41 đ/c, trong đó: đại học 26 đ/c; cao đẳng 07 đ/c; trung cấp 08 đ/c, tiếp nhận 2 cán bộ đề án 500 bố trí vào các chức danh công chức. Đến nay, địa phương có 100% cán bộ đủ chuẩn, 100% cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn đại học. Từ đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương được kiện toàn và sắp xếp lại đảm bảo đúng người, đúng việc, nhờ vậy đã phát huy được hiệu quả đối với công việc được giao. Mặt khác, Đảng bộ tập trung làm tốt công tác đánh giá cán bộ, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm theo hướng phản ảnh đúng thực chất những ưu, khuyết điểm của từng cán bộ, đảng viên. Đánh giá cán bộ là khâu khó, tế nhị và phức tạp nhất trong công tác cán bộ, là khâu mở đầu, quyết định để bố trí, sử dụng cán bộ và đây cũng là khâu dễ gây mất đoàn kết nội bộ. Vì vậy đánh giá phải thực chất, tránh hình thức, trong đó lấy hiệu quả công tác và sự đóng góp thực tế làm thướt đo phẩm chất năng lực của cán bộ công chức. Đánh giá đúng sẽ giúp cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, sát đúng cho từng loại cán bộ công chức.

Một trong những giải pháp nữa được Đảng bộ xã thực hiện để giữ vững trong sạch vững mạnh, đó là chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Hàng năm, Đảng ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và vấn đề rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như: Tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, thực hiện chế độ chính sách người có công và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Qua đó, giúp các chi bộ và đảng viên nhìn nhận rõ những nhược điểm, hạn chế để có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Cùng với triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với đặc thù là xã thuần nông, để lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã tập trung vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang hiệu quả kinh tế cao. Tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế bằng các hình thức như tạo điều kiện vay vốn từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hỗ trợ nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất từ các chương trình của Nhà nước, tỉnh, huyện... tạo điều kiện cho nhiều hộ dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, đến cuối năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu Bình Tú đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, tổng giá trị sản xuất đạt 456,77 tỷ đồng, sản lượng lương thực đạt trên 11.460 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,08 triệu đồng/người/năm; toàn xã còn 97 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,54%, hộ cận nghèo là 146 hộ, chiếm tỷ lệ là 3,82%, tiếp tục phấn đấu nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt.

(Ảnh: Thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất, liên kết trong sản xuất lúa giống ở xã Bình Tú đem lại hiệu quả kinh tế cao.)

Từ định hướng phát triển kinh tế của Đảng ủy, đến nay trong xã có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như trồng nấm, nuôi giun quế, mây tre đan,... Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Năm 2018, xã có 8/8 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 92,12% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 7 tộc đạt danh hiệu “Tộc văn hóa” và 5 tộc đạt tộc văn hoá 3 năm liền trở lên. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã được giữ vững. Các phong trào từ thiện nhân đạo, xây dựng nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế... trong các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phát triển mạnh mẽ...

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng đã đưa Đảng bộ xã Bình Tú trở thành đơn vị 10 năm liền (2007-2017) được Huyện uỷ Thăng Bình công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và 5 năm liền (2011-2015) đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Là xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới vào năm 2014. Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ xã, hoạt động của hệ thống chính trị và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng cao; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể được tăng cường; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy, tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống chính trị xã hội ở Bình Tú, xây dựng địa phương trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước ở Thăng Bình trong những năm qua.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Bình Tú tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với thành tích đáng tự hào, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Bình Tú ngày càng phát triển./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày