Chi tiết tin

Bình Sa: Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tác giả: Nguyễn Văn Long Ngày đăng: 13:19 | 28/02 Lượt xem: 450

Đảng bộ xã Bình Sa hiện có 9 chi bộ trực thuộc với 190 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy về Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Sa đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nôi dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đến xã Bình Sa những ngày này có thể nhận thấy không khí thi đua lao động sản xuất hăng say của cán bộ, nhân dân nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay từ khi có Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chỉ thị số 25-CT/HU ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy xã Bình Sa đã xây dựng Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 22/10/2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Bình Sa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt văn bản cấp trên đến toàn bộ chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể. Thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc phục vụ Đại hội, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 về cơ bản đã được xây dựng hoàn chỉnh.

(Ảnh: Hội nghị góp ý kiến vào Báo cáo chính trị)

Theo Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 22/10/2019 của Đảng ủy về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức bắt đầu từ ngày 22/12/2019, hoàn thành trước ngày 28/2/2020. Song song với đó, Đảng ủy đã ban hành các quyết định thành lập: Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội. Các Tiểu ban ngay sau khi thành lập đã tiến hành họp quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện theo nội dung và nhiệm vụ được phân công. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang được tích cực triển khai xây dựng; đặc biệt Đảng ủy đã tổ chức hội nghị để lấy ý kiến đóng góp của các phòng, ban của huyện, cán bộ chủ chốt, đảng viên.

Cùng với đó, căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy Thăng Bình, Đảng ủy đã thực hiện rà soát công tác cán bộ, lựa chọn những cán bộ vào cấp ủy khóa mới có đủ tiêu chuẩn chung, trong đó chú trọng phát triển những cán bộ có năng lực, uy tín, triển vọng, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ để cơ cấu vào cấp ủy, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên.

Ngoài công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, Đảng ủy chỉ đạo mặt trận, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự đồng thuận của đảng viên, quần chúng nhân dân đối với các sự kiện quan trọng của địa phương, đất nước và chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện phục vụ đại hội.

Để công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công, trong quá trình chuẩn bị và tiến đến đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy đã yêu cầu các chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung giải quyết tốt các đơn thư kiếu nại của công dân, làm tốt công tác tiếp dân, nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân để kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Trong đó, xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Cùng với công tác tuyên truyền, tập trung chuẩn bị nội dung, để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng ủy cũng chủ động lựa chọn phần việc, công trình chào mừng đại hội đảng bộ xã.

Với sự tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng đại hội Đảng bộ xã Bình Sa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ thành công tốt đẹp./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày