Chi tiết tin

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tác giả: Minh Quốc Ngày đăng: 14:21 | 30/05 Lượt xem: 5029

Sáng ngày 30/5/2019, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


(Ảnh: Quan cảnh hội nghị)
Trong 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW được các cấp ủy đảng triển khai kịp thời, nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được giữ gìn và phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa mới được ban hành; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, cộng đồng. Hình thành và bồi dưỡng các phẩm chất, nhân cách con người; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ trong gia đình đến cộng đồng thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện được đẩy mạnh. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện và việc xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm; các chỉ tiêu phát triển văn hóa đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi đầu tư ngân sách địa phương.

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến trong trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và triển khai các chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm được BTV Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị được các cấp ủy đảng quan tâm; một số mô hình làm theo được xây dựng, duy trì, nhân rộng đạt hiệu quả; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được nhân dân đánh giá cao. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Hội nghị cũng đã trao giấy khen của UBND huyện cho 18 tập thể và 7 cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày