Chi tiết tin

Tập trung các nguồn lực, tăng tốc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 16:22 | 03/01 Lượt xem: 2808

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, đã tạo ra những chuyển biến rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, diện mạo đô thị và nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

17 chỉ tiêu chủ yếu, 20 chỉ tiêu cơ bản khác đề ra trong Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ huyện có một số chỉ tiêu đạt, một số chỉ tiêu đạt cao, hầu hết các chỉ tiêu còn lại đạt trên 50%. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất của năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2016 đạt 7.334 tỷ đồng, năm 2017 đạt 9.136 tỷ đồng, năm 2018 đạt 10.362 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 17,95%, vượt hơn 3% so với nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng CN-XD, TMDV. Thu ngân sách bình quân đạt trên 1.000 tỷ/năm (năm 2018 thu 1.292 tỷ đồng), nhất là thu phát sinh kinh tế trên địa bàn hằng năm đều đạt trên 18% (năm 2018 tổng thu trên địa bàn đạt trên 217 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng/người/năm, tăng 13,7 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đến nay, có 12/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 57,61%. Đã xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TU của Tỉnh ủy (Khóa XXI) về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam, trong đó dự án du lịch, nghĩ dưỡng Vinpearl Nam Hội An đi vào hoạt động (ngày 30/4/2018) đã giải quyết việc làm cho trên 1.700 lao động tại địa phương. Về an sinh xã hội, điểm nhấn theo tôi đó là chúng ta thực hiện khá tốt chương trình giảm nghèo bền vững. Qua rà soát, điều tra hộ nghèo năm 2018, toàn huyện còn 2.553 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,77%. 

Đối với 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, về xây dựng kết cấu hạ tầng (ngoài các công trình trọng điểm do Trung ương, tỉnh đầu tư như đường Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi; tuyến giao thông từ Cao tốc đến tuyến đường bộ ven biển 129, tuyến từ cầu Bình Dương đến khu TĐC ven biển Bình Dương…), tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016-2018 là hơn 642,1 tỷ đồng, nhiều công trình trọng điểm được xây dựng đã tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, bê tông hóa mặt đường ĐH được 30,5km, nhiều công trình thủy lợi như trạm bơm Tứ Sơn, kênh N22-4 Bình Triều, đập Kế Xuyên được đầu tư, nâng cấp. Về chất lượng nguồn nhân lực, toàn huyện Thăng Bình có thêm 20 cán bộ có trình độ sau đại học. Huyện thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện, xã; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ với trên 200 trường hợp; xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Về thu hút đầu tư, chỉ số cải cách hành chính của địa phương luôn nằm trong tốp 5 của tỉnh và luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên tất cả lĩnh vực theo đúng quy trình, quy định. Cùng với phát triển kinh tế, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bên cạnh đó, huyện đã và đang thực hiện quyết liệt các giải pháp sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, đã sáp nhập Trung tâm BDCT huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy, sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Đài Truyền thanh truyền hình huyện thành một đầu mối. UBND huyện triển khai các Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình; Đề án giải thể Phòng y tế huyện; Đề án sắp xếp các hội đặc thù.

(Ảnh: Nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở vùng Đông của huyện)

Bên cạnh những thành quả nổi bật trên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục, đó là: Về kinh tế, tốc độ phát triển đạt và vượt yêu cầu nhưng chưa bền vững; chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; một vài chỉ tiêu chưa hoàn thành. Khó khăn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là đối với vùng Tây vẫn chưa xác định được cây, con chủ lực cho nên thu nhập của người dân còn thấp. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn còn thấp so với tiềm năng, lợi thế của huyện. Khó khăn trong quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, GPMB các dự án; một số dự án trọng điểm, có quy mô diện tích lớn đã công bố quy hoạch chi tiết 1/500 nhưng chậm triển khai như Đạt Phương, An Thịnh, BRG,... Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền huyện và một số địa phương chưa thật sự quyết liệt trên một số lĩnh vực; năng lực tham mưu của cán bộ ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị còn hạn chế, nhất là trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, công tác bồi thường, GPMB. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn có biểu hiện hình thức, thiếu chiều sâu ở một số cấp ủy, đơn vị nên hiệu quả chưa cao...

Mục tiêu trong 2 năm đến 2019-2020, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư. Triển khai thực hiện tốt Chương trình của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ chính trị “về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045”. Phối hợp triển khai công tác BT-GPMB&TĐC để mở rộng khu công nghiệp Tam Thăng đến xã Bình Nam, Bình Sa. Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để phối hợp với BQL Khu KTM Chu Lai, các nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm vùng Đông của huyện. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế vùng Tây. Triển khai có hiệu quả chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu đến năm 2020 thị trấn Hà Lam đạt chuẩn đô thị loại IV, xã Bình Minh đạt chuẩn đô thị loại V; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng.

Để thực hiện mục tiêu trên cần trước hết đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, nhất là tại khu vực ven biển; đồng thời tích cực xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung phối hợp chặt chẽ với BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai, các sở ngành của tỉnh triển khai Quyết định số 663/QĐ-TTg ngày 30/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Huyện sẽ chủ động tham gia đề xuất và có ý kiến trực tiếp về quy hoạch vùng Đông của huyện gắn với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu KTM Chu Lai theo Quyết định 32/2017/QĐ-TTg ngày 20/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Lập và hoàn thiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030. Tập trung phát triển kinh tế vùng, có sự khớp nối giữa 3 vùng; xác định vùng Đông và vùng Trung là vùng động lực để phát triển kinh tế toàn huyện, ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp. Phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh rà soát lại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, ưu tiên kêu gọi thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại các cụm công nghiệp ở các xã vùng Tây.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng xây dựng và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm tại các vùng có quy hoạch xây dựng của huyện. Tiếp tục đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp; khai thác có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh để xây dựng hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, thu hút các nhà đầu tư. Kiến nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ nguồn vốn đầu tư tuyến đường vành đai Bắc Thăng Bình, tuyến đường từ Bình Sa đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn. Hoàn chỉnh các tuyến đường ĐH thiết yếu còn lại. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để bàn giao mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ đề ra: khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, các khu TĐC trung tâm Bình Dương, TĐC ven biển Bình Minh, TĐC ven biển Bình Hải,..; tuyến đường từ ngã ba Cây Cốc đến đường ven biển 129 và từ ngã ba Cây Cốc đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; tuyến đường nội thị Lý Tự Trọng đi Huỳnh Thúc Kháng, các tuyến đường nội thị thị trấn Hà Lam... Tập trung quảng bá và đa dạng các loại hình du lịch, dịch vụ; phấn đấu đưa du lịch thực sự là một ngành kinh tế mũi nhọn của huyện trong những năm đến, nhất là tận dụng cơ hội đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, thu hút du khách khi triển khai các dự án lớn về du lịch, dịch vụ tại vùng Đông. Tiếp tục quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại: các khu phố chợ, các chợ trung tâm, đầu mối,...Trước mắt, thu hút đầu tư siêu thị có quy mô vừa tại thị trấn Hà Lam. Có giải pháp để xử lý dứt điểm những tồn tại ở ngã tư Hà Lam (cửa hàng xăng dầu cũ, bến xe, Công ty TNHH Thịnh Thuận); xúc tiến đầu tư bến xe mới tại Cây Cốc.

Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy lợi thế của huyện nông nghiệp. Ban hành và triển khai có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế vùng Tây. Tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng cao về quy mô sản xuất, sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên, lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản. Tiếp tục thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất. Làm tốt chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn; phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản, xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung xây dựng các xã trong lộ trình đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm, đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh phát triển kinh tế, huyện sẽ tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, ưu tiên cho công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và người có công; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Xây dựng Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm để chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cho các dự án đầu tư vào vùng Đông của huyện. Có giải pháp giảm nghèo phù hợp cho từng nhóm hộ, từng vùng, nhóm đối tượng, đặc biệt là các hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.

Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương. Triển khai thực hiện các đề án về hợp nhất các cơ quan có cùng chức năng, nhiệm vụ: Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ, UBKT Huyện ủy và Thanh tra huyện; Đề án sáp nhập Đội Kiểm tra Quy tắc vào BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện; Đề án sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện từ năm học 2018-2019 đến năm 2020-2021. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, tiếp tục rà soát, bổ sung, thực hiện tốt quy hoạch nhân sự cấp ủy các cấp, các chức danh chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày