Chi tiết tin

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 15:11 | 18/06 Lượt xem: 700

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Thăng Bình luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; xem đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, lâu dài trong quá trình lãnh đạo thực hiện mục tiêu phát triển nhân tố con người, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Để thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thăng Bình đã ban hành Chỉ thị 04-CT/HU ngày 6/01/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2016 – 2030. Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với tổ chức Đoàn, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đối với việc lãnh đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Có thể nói, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức đoàn. Huyện đoàn đã cụ thể hóa cho từng đối tượng, triển khai với nhiều phương thức, mô hình phong phú, đa dạng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của thanh thiếu niên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thẩm thấu và trở thành hành động tự thân của các bạn trẻ. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã xuất hiện và được nhân rộng trong địa bàn huyện. Từng cơ sở Đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên chủ động thiết kế, lựa chọn những chương trình, việc làm cụ thể trong học tập và làm theo lời Bác. Trong giai đoạn 2016-2020, Huyện đoàn đã phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 09 Hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong 09 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 1080 cán bộ Đoàn - Hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn Hội chủ chốt trên địa bàn dân cư và trường học. Đồng thời đã tổ chức 05 cuộc thi rung chuông vàng, 01 cuộc thi giải ô chữ với chủ đề “Nghị quyết lan tỏa” và 02 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp. Đối với Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc đã mở hơn 160 hội nghị, lớp học nghị quyết và lồng ghép công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã tích cực đăng ký, đảm nhận trên 800 công trình, phần việc cụ thể, thiết thực như: huy động trên 10.200 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới; toàn huyện đăng ký đảm nhận, thực hiện trên 200 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, trong đó công trình cấp huyện tiêu biểu “Khu vui chơi trẻ em” xã Bình Chánh, đường vào khu di tích lịch sử cấp tỉnh “Vụ thảm sát Trảng Trầm” tại thôn 1, xã Bình Dương, công trình Bê tông hóa kênh mương dẫn nước nội đồng tại xã Bình Đào, Khu vui chơi trẻ em xã Bình Nguyên; Khu vui chơi trẻ em xã Bình Hải hơn 100 triệu đồng; Công trình sân nền hoa viên Trạm phẫu dã chiến nhà bà Trần Thị Lang – Di tích lịch sử cấp tỉnh...Triển khai thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”, đã làm sạch hơn 14,5 km bãi biển tại các xã ven biển, xây dựng thêm 12 tuyến đường thanh niên tự quản, thu gom gần 08 tấn rác và làm sạch hàng trăm km đường liên thôn, liên xã. Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các cấp bộ Đoàn trên toàn huyện đã thăm hỏi, tặng quà cho hơn 1000 các gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ VNAH với tổng kinh phí 450 triệu đồng; xây dựng, sửa chữa 05 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 83 triệu đồng; san đổ 60 khối đất đường vào nghĩa trang liệt sĩ, các hộ gia đình chính sách; 100% Đoàn các xã, thị trấn tổ chức bữa cơm đoàn viên cùng Mẹ VNAH…

Huyện Đoàn Thăng Bình tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021

         Để tạo môi trường thuận lợi cho các ĐVTN phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động trên nhiều mặt công tác như tăng cường và đổi mới các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua việc tổ chức quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, tích cực tham gia các cuộc thi như “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Thăng Bình giai đoạn 1930-2015 trên internet”, các hành trình đến với các địa chỉ đỏ; thực hiện việc trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó phát hiện và bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp.

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, 100% các cấp Đoàn – Hội – Đội tổ chức các hoạt động học tập, nghiên cứu tấm gương đạo đức và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua việc học tập các tác phẩm của Bác: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc của Bác”, học tập các chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”… toàn huyện đã tổ chức được trên 215 lớp học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 62 buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên tìm hiểu về Bác, 73 cuộc thi tìm hiểu với các hình thức như: kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi thuyết trình, học tập 5 điều Bác Hồ dạy thanh niên, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi và tìm hiểu, thực hiện những lời dạy của Bác đối với thanh thiếu nhi,“Viết nhật ký làm theo lời Bác”, “Sổ vàng làm theo lời Bác”; thi viết Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập vào trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội với hình thức phong phú, đa dạng...

         Với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội cùng sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong huyện, thế hệ trẻ huyện Thăng Bình ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành. Thông qua việc giáo dục, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng đã giúp thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xác định mục tiêu, lý tưởng; năng động, có ý chí lập thân, lập nghiệp, không ngừng nỗ lực vươn lên, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, thiếu lành mạnh trong xã hội, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ quê hương Thăng Bình ngày càng giàu đẹp…

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày