Chi tiết tin

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 8:46 | 09/01 Lượt xem: 319

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Huyện ủy Thăng Bình đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên để nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thúc đẩy phong trào thi đua trong thế hệ trẻ.

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với thế hệ trẻ, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Huyện Đoàn Thăng Bình đẩy mạnh triển khai, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, gắn với việc quán triệt, học tập và thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đồng thời ban hành Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 06/01/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, với việc chỉ đạo Huyện Đoàn tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chỉ đạo UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy các trường THPT trên địa bàn huyện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

Thời gian qua, Huyện Đoàn đã tổ chức triển khai 6 bài lý luận chính trị của Đoàn, tổ chức 362 lớp học tập Nghị quyết của Đảng - Đoàn - Hội, Luật Thanh niên, các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hơn 48.000 lượt ĐVTN... Nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện đoàn đã tổ chức trên 270 lớp học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 72 buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên tìm hiểu về Bác, 103 cuộc thi tìm hiểu với các hình thức như: kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi thuyết trình, học tập 5 điều Bác Hồ dạy thanh niên, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi và tìm hiểu, thực hiện những lời dạy của Bác đối với thanh thiếu nhi,Viết nhật ký làm theo lời Bác”, “Sổ vàng làm theo lời Bác”; phát động và tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; tổ chức diễn đàn, tọa đàm thanh niên vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác để nâng nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên về tấm gương đạo đức của Bác;.... Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện đoàn tổ chức quán triệt các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tổ chức Chương trình Liên hoan thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước và tuyên dương 32 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực…

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức như tổ chức hội thảo, trao đổi, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, cựu TNXP, vận động quyên góp và xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà nhân ái; tuyên truyền dân số, sức khoẻ, môi trường, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma tuý, luật nghĩa vụ quân sự.  Thường xuyên tuyên truyền, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; cụ thể hóa các nội dung xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị và từng nhóm đối tượng đoàn viên thanh niên; chú trọng việc đăng tin bài gương người tốt việc tốt, gương cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên các phương tiện thông tin của Đoàn; tuyên dương các Bí thư Chi đoàn thôn, tổ tiểu biểu toàn huyện...


Đoàn viên thanh niên toàn huyện ra quân đồng loạt Ngày chủ nhật xanh

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên đa số cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện có sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống. Nhiều phong trào, việc làm của tuổi trẻ Thăng Bình trong học tập và làm theo lời Bác đạt kết quả tích cực, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Tiêu biểu như phong trào: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”"Thắp sáng đường quê”; “Ngày thứ bảy tình nguyện”; “Ngày chủ nhật xanh”; “Tiết kiệm làm theo lời Bác”; “Tiếp sức đến trường”; “Tuổi trẻ Thăng Bình nhớ lời di chúc theo chân Bác”; “Thanh niên sống đẹp, sống có ích;“Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; “Kế hoạch nhỏ”; “Tuổi trẻ sáng tạo...

Có thể thấy việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Thăng Bình bước đầu đã đi vào cuộc sống, nhiều hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động hiến máu nhân đạo, thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... đã có ý nghĩa giáo dục thiết thực, tác động trực tiếp đến nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Do vậy, để công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh đạt hiệu quả, thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, nhất là Đoàn thanh niên, các trường học cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục thông qua các phong trào, hành động, việc làm cụ thể, lấy môi trường thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện, vun đắp những giá trị tốt đẹp cho đoàn viên, thanh niên và học sinh.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)