Chi tiết tin

Tiếp tục xác định nội dung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Tác giả: Nguyễn Thị Ngân Ngày đăng: 8:38 | 04/03 Lượt xem: 1104

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 162-KH/HU, ngày 25/02/2020 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. Với mục đích tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của từng cá nhân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên nhằm tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy ngoài việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 trong cán bộ, đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân bằng những hình thức phù hợp; tổ chức thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện thì cần phải chủ động, linh hoạt tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả hướng đến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động, tăng cường thông tin, tuyên truyền những chủ trương, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời, hiệu quả; đồng thời, bám sát, theo dõi và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội đối với những vấn đề nóng, nhạy cảm nhất là tình hình trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp... để giải quyết kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng”. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tập trung xây dựng khối đại đoàn kết trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gương mẫu trong tự phê bình và phê bình.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng cần phải tiếp tục xác định nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, mô hình hay, sáng tạo để thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Để thực hiện được nội dung này, cấp ủy các cấp cần tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 25-CT/HU, ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp lựa chọn những vấn đề còn tồn tại trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị để tập trung giải quyết. Trong đó, chú trọng công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, công tác nhân sự trước, trong và sau đại hội; vấn đề giải tỏa, bồi thường, giải phóng mặt bằng; vấn đề môi trường; về phong cách, lề lối làm việc; cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;... Rà soát, đánh giá lại chất lượng, hiệu quả các mô hình trong học tập và làm theo Bác những năm qua để duy trì, tuyên truyền, nhân rộng; đồng thời, định hướng xây dựng các mô hình mới theo chuyên đề năm 2020 để tổ chức thực hiện. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 có hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, đòi hỏi các tổ chức cơ sở Đảng cần nghiêm túc  trong triển khai tổ chức học tập, quán triệt đến tổ chức thực hiện; chủ động, linh hoạt gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày