Search
Hội LHPN huyện Thăng Bình xếp vị trí thứ 2 cụm thi đua các huyện đồng bằng | Hội Nông dân huyện Thăng Bình tổ chức 25 lớp nghề, tập huấn | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 14 | Xã Bình Sa sẽ tổ chức Lễ Công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Nghĩa trủng làng Tiên Châu | Thăng Bình có 357 lao động đi làm việc ở nước ngoài | Điểm sáng mùa tuyển quân năm 2024 | Thăng Bình tuyển dụng 143 chỉ tiêu viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo | Làm phân hữu cơ từ phụ phẩm rơm nấm | Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 | Thăng Bình có hai Di tích vừa được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh | Kết quả công tác Mặt trận huyện Thăng Bình năm 2023 | Thăng Bình thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt | Thăng Bình huy động hơn 320 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới | Thăng Bình giành giải nhì toàn đoàn giải Taekwondo vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam | Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 | Thăng Bình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 | Thanh niên Thăng Bình tình nguyện nhập ngũ | Vai trò của cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo | Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia xây dựng chính quyền | Triển khai thực hiện mô hình “Vườn xanh - Nhà đẹp - Ngõ đẹp” tại thôn Linh Cang
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tác giả: Lê Quang Hạt – PBT Thường trực Huyện ủy Ngày đăng: 9:16 | 17/08 Lượt xem: 1680

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Sinh hoạt chi bộ là phương thức hoạt động cơ bản nhất của mỗi tổ chức đảng, tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là tất yếu khách quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thăng Bình đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, triển khai việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng chi bộ”, Quy định số 05-QĐi/HU, ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình quy định “khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”... Từ đó, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng nâng lên; phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hầu hết các chi bộ, nhất là chi bộ thôn, khu phố đã bám sát nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên tập trung lãnh đạo, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; xây dựng phát triển hạ tầng; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự; phát huy dân chủ ở cơ sở,...

Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Ở một số chi bộ, việc thực hiện quy trình sinh hoạt chi bộ chưa đảm bảo theo quy định. Một số chi bộ trước khi sinh hoạt không họp chi ủy, không hội ý giữa bí thư và phó bí thư để chuẩn bị nội dung nên chưa phát huy được trách nhiệm, trí tuệ tập thể; vai trò lãnh đạo, điều hành, nêu gương của cấp ủy, bí thư chi bộ chưa thật sự rõ nét. Một số chi bộ chưa làm tốt việc lựa chọn nội dung dẫn đến chất lượng sinh hoạt nghèo nàn, hình thức, nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn và thông báo tình hình; việc ghi chép biên bản họp chi bộ còn sơ sài. Một số cấp ủy, chi bộ thôn, khu phố chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; công tác quản lý, phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, còn tình trạng đảng viên vắng mặt không có lý do chính đáng, thậm chí có đảng viên bỏ sinh hoạt phải xoá tên; tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao nên chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều mặt hạn chế...Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề vẫn còn chưa đảm bảo, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt còn hình thức, chưa chú trọng xây dựng mô hình “làm theo” thiết thực, hiệu quả...Thăng Bình tổ chức toạ đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Một trong những biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là nâng cao chất lượng sinh hoạt. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, khắc phục sự nhàm chán hình thức trong sinh hoạt là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Vì vậy, trên cơ sở những kết quả đạt được và phân tích những hạn chế, khó khăn trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian đến của các đồng chí tại buổi toạ đàm hôm nay, tôi đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, các TCCS đảng trực thuộc quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục thực hiện Kết luận 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; khắc phục tình trạng hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt. Thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; nội dung sinh hoạt chi bộ phải cụ thể, sát với điều kiện của cơ quan, đơn vị và bám sát Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của BCH Trung ương khoá XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng TCCS đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Hai là, Khi sinh hoạt, mỗi đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Tích cực huy động trí tuệ, kinh nghiệm của đảng viên trong chi bộ vào việc bàn và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu, tiên phong, nòng cốt đi đầu trong việc thực hiện các chương trình, phong trào, cuộc vận động ở cơ sở như xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,... chấn chỉnh tình trạng quan liêu, xa dân, nói nhiều, làm ít, nói không đi đôi với làm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Các cấp ủy đảng phải thực hiện tốt việc quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đảng viên trẻ và đảng viên đi làm ăn xa, chi bộ có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện, đưa vào nội dung đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm.

          Ba là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, cách thức, nội dung sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng. Đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ hằng năm tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các đồng chí trong cấp uỷ các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã, thị trấn để nâng cao năng lực tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ.

          Bốn là, Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

          Năm là, Tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Đề nghị Đảng uỷ các xã, thị trấn lựa chọn 01 chi bộ để tổ chức sinh hoạt mẫu và hướng dẫn về nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt; phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt. Sau đó tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra trong toàn Đảng bộ. Mở rộng hình thức sinh hoạt theo chuyên đề để nội dung sinh hoạt chi bộ được phong phú, hấp dẫn.

Sáu là, Đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ sửa đổi, phân công lại các đồng chí Huyện uỷ viên khoá XXI và cán bộ, chuyên viên khối Đảng dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu phố để hướng dẫn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời theo dõi nắm tình hình phản ánh để Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.  

Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những chi bộ duy trì thành nền nếp sinh hoạt đúng định kỳ, đúng quy định và nội dung thiết thực, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao trình độ, năng lực của mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Đảng chỉ mạnh khi có các chi bộ mạnh, do đó việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay là hết sức cần thiết.Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng