Search
Thăng Bình về nhì giải Bóng chuyền nam vô địch tỉnh Quảng Nam 2024 | Bình Dương khai mạc Đại hội TD-TT năm 2024 | Bình Hải tổ chức học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | Thôn Thanh Ly 1 vô địch giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” xã Bình Nguyên năm 2024 | Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bình Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 | Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Thăng Bình: Người dân đồng thuận | Bình Trung xây dựng 15 công trình thanh niên cấp xã | Thăng Bình công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện giai đoạn đến năm 2030 | Thăng Bình xếp thứ 2 toàn tỉnh về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách | UBKTHU Thăng Bình: Giao ban công tác Quý I năm 2024 | Thăng Bình giảm được 483 hộ nghèo trong 3 năm (2021-2023) | Năm 2024, Thăng Bình phấn đấu vận động hơn 11 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” | Mặt trận xã Bình Tú vận động được gần 870 triệu đồng Quỹ vì người nghèo | Người Bí thư chi bộ hết lòng vì dân | Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện thanh niên | Hiệu quả mô hình Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lúa giống xác nhận | Xã Bình Nguyên, Bình Hải khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao | Năm 2024, huyện Thăng Bình phấn đấu có 70% sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP đạt 3 sao trở lên | Xã Bình Minh kỷ niệm 40 năm thành lập xã | Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đối thoại lần cuối với gia đình bà Bùi Thị Nuôi về giải tỏa đến bù
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

Tác giả: BBT Ngày đăng: 9:32 | 16/07 Lượt xem: 4444

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).

mục đích: Tuyên truyền sâu rộng làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân trong tiến trình cách mạng Việt Nam; qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành, đoàn thể xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt lên khó khăn, thử thách, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, trọng tâm, thiết thức, hiệu quả và tiết kiệm; gắn việc tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cùng với các ngày lễ lớn, sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện, tỉnh và của đất nước. 
     Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về lịch sử vẻ vang, quá trình thành lập phát triển, trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm gắn với cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn, những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; những bài học lớn rút ra trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền về quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân và Công đoàn Việt Nam; những kết quả nổi bật của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023. 
     Chú trọng tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 18/01/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị, Bộ Luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012 của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành luật. Trong tuyên truyền chú trọng cơ hội, thách thức và những giải pháp trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ. Tuyên truyền những kết quả đạt được sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội công đoàn huyện lần thứ IX; quảng bá những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp Công đoàn; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, sáng tạo của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến của các thế hệ cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ cách mạng, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền phản ánh không khí phấn khởi thi đua yêu nước “lao động giỏi”“lao động sáng tạo”“đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”... trong công nhân viên chức lao động và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam diễn ra ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong huyện. 
     Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện: Phát động đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tổ chức gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động. Tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn 21/7/2019” với nội dung chủ yếu là kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, chăm lo phúc lợi và các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên dương đoàn viên tiên tiến. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh hoạt hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền...

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng