Search
Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 | Thăng Bình có hai Di tích vừa được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh | Kết quả công tác Mặt trận huyện Thăng Bình năm 2023 | Thăng Bình thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt | Thăng Bình huy động hơn 320 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới | Thăng Bình giành giải nhì toàn đoàn giải Taekwondo vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam | Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 | Thăng Bình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 | Thanh niên Thăng Bình tình nguyện nhập ngũ | Vai trò của cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo | Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia xây dựng chính quyền | Triển khai thực hiện mô hình “Vườn xanh - Nhà đẹp - Ngõ đẹp” tại thôn Linh Cang | Thăng Bình thống nhất phương án đảm bảo an ninh trật tự thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E | Thăng Bình - Hội nghị chuyên đề công tác cán bộ | Hội LHPN huyện Thăng Bình: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền | Nhận diện, đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc | Mỗi người dân là một “Tuyên truyền viên” | Người dân Bình Tú đồng thuận hiến đất làm đường giao thông nông thôn | Kết nạp đảng cho học sinh THPT ở Thăng Bình | Huyện Thăng Bình công bố quyết định về công tác cán bộ
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 14:19 | 06/07 Lượt xem: 7287

Tín dụng chính sách xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của người nghèo, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế- xã hội. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi đề người nghèo được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thăng Bình là huyện có diện tích rộng, dân số đông, địa bàn rộng lớn, đối tượng thụ hưởng chính sách nhiều. Trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương nói chung và thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nói riêng đã được huyện Thăng Bình triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách là công cụ, giải pháp quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn phát triển của huyện trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Các chương trình tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng chính sách, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho Nhân dân, hạn chế tín dụng đen trên địa bàn.

Nhận thức rõ về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương, hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đã bố trí nguồn vốn từ ngân sách, chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, thanh niên khởi nghiệp. Kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách gần 20 năm qua đã giúp cho: 100.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, có trên 7.000 hộ đã vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết cho 6.500 lao động có việc làm, hỗ trợ vốn vay cho 10.250 em học sinh, sinh viên được tiếp bước đến trường, trên 15.000 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, cải tạo, gần 1.400 căn nhà được cải tạo, xây mới, trong đó có 1.345 căn nhà cho hộ nghèo xóa nhà tạm và phòng tránh lụt bão, và 55 căn nhà cho vay đối tượng nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, nguồn vốn tín dụng chính sách cho người nghèo đã góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,7% (năm 2005) xuống còn 2,69% (năm 2021). Chất lượng và hiệu quả vốn tín dụng chính sách được nâng cao, huy động được lực lượng toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, thực sự là một trong những “điểm sáng” và là một “trụ cột” không thể thay thế trong hệ thống các chính sách giảm nghèo trong giai đoạn hiện nay.

 Hoạt động của Ban đại diện HĐQT, Phòng giao dịch NHCSXH huyện không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng, với bộ máy tổ chức tinh gọn, phương thức cho vay được ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội. Đến nay, toàn huyện tất cả 04 đơn vị ủy thác Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đều có dư nợ ủy thác tại 22/22 đơn vị xã, thị trấn, 106/106 thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các cấp hội trong việc tuyền truyền, vận động người nghèo và các đối tượng chính sách khác mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Tổng nguồn vốn ủy thác qua các đơn vị với dư nợ 651 tỷ triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99,91% trên tổng dư nợ toàn huyện. Mạng lưới điểm giao dịch xã và Tổ khai thác vay vốn được xây dựng gần dân, đã giúp Phòng giao dịch chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến tận tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và tạo ra hiệu quả kinh tế- xã hội to lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện còn hạn chế; nhu cầu vay vốn của chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn là rất lớn, tuy nhiên nguồn vốn phân bổ chỉ mới đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của người vay. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, chưa có các biện pháp cụ thể và tích cực để cải thiện chất lượng tín dụng, nhất là các biện pháp nhằm xử lý đối với các hộ gia đình đang còn dư nợ Ngân hàng chính sách xã hội nhưng đã chuyển đi khỏi nơi cư trú. Tại một số nơi, công tác phối hợp các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội với hoạt động tín dụng chính sách chưa được gắn kết, dẫn đến một bộ phận người nghèo sử dụng vốn vay chưa hiệu quả, chưa thoát nghèo bền vững,…Từ nguồn vốn vay uỷ thác nhiều đoàn thể đã trao phương tiện sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững


Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tín dụng chính sách ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội, cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, các ngành, địa phương và đơn vị. Thực hiện tốt các chủ trương xã hội hoá nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để chung tay tạo lập nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi, phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống góp phần vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng phương án tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn vào một đầu mối NHCSXH và tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách ủy thác cho NHCSXH để cho vay theo các chương trình, chính sách về hỗ trợ việc làm, thoát nghèo bền vững, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác… MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân. Tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH và UBND cùng cấp nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi hiệu quả đối với các hộ vay chây ỳ, thực hiện bình xét cho vay đúng quy định, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ tiết kiệm & vay vốn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng