Chi tiết tin

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã trên địa bàn huyện

Tác giả: Minh Quốc Ngày đăng: 14:53 | 29/10 Lượt xem: 1795

Tăng cường đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất; đổi mới, đa dạng các hình thức hoạt động; từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý... thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, thị trấn (gọi tắt là Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã) đang từng bước phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần phục vụ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

   Kết quả bước đầu

          Việc gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp; đặc biệt, lồng ghép nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn xã hội hóa, huyện Thăng Bình đã xây dựng và thành lập các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã. Ngay từ khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196, UBND huyện đã trình HĐND huyện đưa cơ chế đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã vào Nghị quyết hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; bổ sung cơ chế đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng, kinh phí tổ chức hoạt động cho các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã. Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng và hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

          Hiện nay, hầu hết các xã, thị trấn đã xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao, trong đó có 14 Trung tâm Văn hóa - thể thao cấp xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định; 106 thôn, khu phố có Nhà văn hóa - Khu thể thao, trong đó  có 71 Nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn. Các địa phương đã quan tâm xây dựng hội trường đa năng để tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, sinh hoạt câu lạc bộ, đọc sách báo, văn nghệ, thể thao quần chúng. Đối với hoạt động thể dục thể thao, toàn huyện có 21 sân bóng đá 11 người, trong đó có 15 sân đạt chuẩn, 13 sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo, 110 sân bóng chuyền (bê tông), 27 sân cầu lông (bê tông), 04 bể bơi phục vụ trong việc tập luyện và tổ chức thi đấu tại địa phương. Các khu vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi được đầu tư lắp đặt, đã có 10 điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Phong trào thể dục, thể thao ngày càng phát triển và được nhân dân tham gia hưởng ứng; nhiều lớp dạy võ thuật; câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng được tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhiều tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư sân bãi và cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục, thể thao… Ở những nơi có điều kiện còn mở thêm các dịch vụ như: tập luyện thể hình, tập yoga, dạy võ thuật, dạy bơi, dưỡng sinh… góp phần phát triển phong trào thể dục, thể thao của mỗi địa phương.

Việc thực hiện tiêu chí về văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM đã thể hiện mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng đời sống văn hóa góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tại cộng đồng, đời sống tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Các thiết chế văn hóa được quan tâm, xây dựng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ngày càng sinh động, phong phú, hình thức đa dạng, hấp dẫn, thu hút người dân tham gia, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

Xác định vai trò của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã là nơi tổ chức các hoạt động hội họp, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của các tổ chức trong và ngoài hệ thống chính trị; nơi tổ chức các cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc nghiên cứu đổi mới, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với từng địa phương để thu hút đông đảo nhân dân tham gia; thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, nhất là ở cơ sở; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở. 


(Ảnh: Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Thăng Bình)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện tăng cường hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ đối với cấp xã, cụ thể là thường xuyên tổ chức luân phiên các cuộc hội thi, hội diễn, các sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các Trung tâm Văn hóa cấp xã trên địa bàn nhằm khơi dậy phong trào tại địa phương và khu vực. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động với các địa phương khác trong và ngoài huyện, qua đó có thêm kinh nghiệm quản lý, kỹ năng chuyên môn, lựa chọn được mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp nhất với điều kiện của địa phương.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã cần quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã phục vụ tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Kỳ vọng rằng, với sự tập trung đầu tư, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn trên địa bàn huyện ngày  càng đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ, TDTT quần chúng gắn với các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày