Chi tiết tin

Chuyển biến sau 10 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế ở huyện Thăng Bình

Tác giả: Phan Thị Hạnh Ngày đăng: 16:36 | 24/05 Lượt xem: 1339

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác BHYT trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động.

   Với nhận thức BHYT là trụ cột chính của chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, sau khi Chỉ thị số 38-CT/TW và Nghị quyết 21-NQ/TW ban hành, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt của huyện và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể triên khai phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị, Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trên cơ sở đó, huyện đã ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/HU, ngày 18/4/2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 21-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020”, Kế hoạch số 466/KH-UBND, ngày 27-6-2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 21-CTr/HU; Kế hoạch số 632/KH-UBND, ngày 7-7-2014 về “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2014-2015 và đến năm 2020” cùng nhiều văn bản khác để chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo đối với công tác BHYT trên địa bàn huyện.

(Ảnh: Tuyên truyền trực quan tại trụ sở BHXH huyện Thăng Bình)

Cùng với công tác triển khai, quán triệt, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế được thực hiện thường xuyên, hiệu quả như: Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn trong việc tuyên truyền, nêu rõ vị trí, ý nghĩa của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, đề cao nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong việc tham gia BHYT. Liên đoàn lao động huyện tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 38-CT/TW, Nghị quyết 21-NQ/TW đến mọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Phòng Tư pháp huyện tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người lao động tại các doanh nghiệp; tuyên truyền và giải đáp các thắc mắc của người dân, người lao động về quyền lợi và nghĩa vụ trong thực hiện chính sách BHYT. Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức truyền thông về Luật BHYT sửa đổi bổ sung và Luật BHXH tại các xã trên địa bàn huyện. Định kỳ 2 lần/tuần trên sóng Phát thanh - truyền hình huyện đều có phát chuyên mục về BHYT, qua đó, thông tin kịp thời các chế độ, chính sách cũng như những quy định sửa đổi, bổ sung về Luật BHYT để mọi người nắm bắt kịp thời. Ngoài ra, trong 10 năm qua, Bảo hiểm xã hội  huyện đã phối hợp căng treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu, cấp phát hàng chục nghìn tờ rơi tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT đến tận các thôn, tổ, đơn vị trường học, trạm y tế,...

Với việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW, Nghị quyết 21-NQ/TW cũng như đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Nhờ đó, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đối tượng tham gia BHYT tăng đều theo từng năm. Qua thống kê, tổng số người tham gia BHYT: năm 2009 là: 15.215 người (Chiếm tỷ lệ 8,45 %/Dân số); năm 2013 là: 114.462 người (Chiếm tỷ lệ 63,19 %/Dân số) và tính đến 30/12/2018 là: 151.297 người (Chiếm tỷ lệ 82,22 %/Dân số) tăng 136.082 người so với năm 2009. Tổng thu BHYT trong năm 2018 đạt 126.956.703.911 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch giao.  100% các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ hoàn toàn mức đóng đều được cấp phát đầy đủ thẻ BHYT để được khám chữa bệnh. Việc mở rộng và phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT cơ bản thực hiện theo đúng lộ trình.

Có thể nói, sau 10 năm triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện chính sách BHYT được nâng lên. Đa số người sử dụng lao động đã hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về thực hiện chế độ BHYT cho người lao động. Nhận thức của Nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm tham gia BHYT đã thay đổi căn bản, người lao động đã thấy rõ trách nhiệm và đòi hỏi người sử dụng lao động thực hiện chính sách để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Người dân đã tích cực tham gia BHYT để phòng bệnh và chia sẻ với người khác. Quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo, các chính sách mới về BHYT như thông tuyến KCB, điều chỉnh giá viện phí… được tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra, chống trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện kịp thời, góp phần kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính tiếp tục được rút ngắn. Công tác tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được cải thiện cả về chất lượng và quy trình, thủ tục…Hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được xây dựng đảm bảo cho việc vận hành theo đúng kế hoạch đề ra. Mức độ hài lòng của Nhân dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ bảo hiểm từng bước được nâng lên…     

Để thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong thời gian đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ hơn các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chỉ thị số 38-CT/TW, Nghị quyết 21-NQ/TW, Chương trình 23-CTr/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 21-CTr/HU của Huyện ủy, Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT sửa đổi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHYT, để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội của huyện. Tăng cường quản lý nhà nước về BHYT; các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia BHYT; củng cố và tăng cường quản lý quỹ BHYT bảo đảm thu chi, đầu tư tăng trưởng quỹ hiệu quả và an toàn theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện chế độ, chính sách BHYT. Tiếp tục kiện toàn bộ máy và cán bộ làm công tác BHYT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, khắc phục yếu kém, khuyết điểm; đồng thời phát hiện, biểu dương các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt và phê phán, xử lý nghiêm những vi phạm về chính sách BHYT./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày