Chi tiết tin

Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 8:02 | 06/05 Lượt xem: 847

Trong thời gian qua, huyện Thăng Bình đã tập trung nguồn lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác giảm nghèo, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong toàn huyện. Vì vậy, sau khi Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt và cơ sở nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời, xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/HU ngày 30/8/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy. Trong 03 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các hội đoàn thể huyện đôn đốc thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể cùng cấp tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng và nhu cầu của từng hộ nghèo, cận nghèo của địa phương để xây dựng phương án hỗ trợ; chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU, Chương trình hành động số 08-CTr/HU, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; kết hợp, lồng ghép việc tuyên truyền giảm nghèo với tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Toàn dân bảo vệ ANTQ... thông qua các buổi phát động, các buổi tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý, các cuộc hội thảo, sinh hoạt đảng, đoàn thể từ huyện đến thôn, tổ.

Đài truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục “Chính sách và an sinh xã hội”, chuyên mục “Đại đoàn kết” phát 4 buổi/tuần tuyên truyền về các các chủ chương, chính sách của Đảng và  Nhà nước về công tác giảm nghèo; những gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay về sản xuất, kinh doanh, những tấm gương về phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo và từ hộ nghèo vươn lên hộ khá, hộ giàu.

UBMTTQVN và các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các mô hình thiết thực, hiệu quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo như: tổ chức các lớp đào tạo nghề, cho vay vốn ủy thác, tổ chức diễn đàn, các buổi tọa đàm “Lắng nghe ý kiến hộ nghèo”, “bàn giải pháp giúp hộ nghèo phát triển kinh tế”, “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; các mô hình “hủ gạo tình thương”, “nuôi heo đất, “ngày thứ 7 tình nguyện”, “tuổi trẻ sáng tạo”… Qua đó đã vận động đoàn viên, hội viên và toàn xã hội chung tay hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; tạo sự lan tỏa và nâng cao ý nghĩa nhân văn của việc chung tay giúp đỡ người nghèo; từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tư tưởng “xin nghèo” trong một bộ phận nhân dân; phát huy tinh thần tự lực, khơi dậy ý chí chủ động, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trao bò giống cho thanh niên nghèo

Hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Các ban, ngành, đoàn thể còn gắn việc vay vốn, tín dụng với việc hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung triển khai là thực hiện tốt chính sách đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo. Nhiều người thuộc hộ nghèo đã có cơ hội được đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Qua 03 năm đã mở 8 lớp đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho trên 9.000 lao động; phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh giới thiệu đi xuất khẩu lao động cho 747 lao động (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…). Hỗ trợ cho các đối tượng vay số tiền 268,87 tỷ đồng. Mỗi năm huyện dành 300 triệu đồng bổ sung cho quỹ vay của Ngân hàng chính sách xã hội và quỹ quay vòng của Hội Nông dân huyện để các đơn vị có thêm nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, đã hỗ trợ lãi suất cho 1.320 lượt hộ thoát nghèo với số tiền 949 triệu đồng… Mặt trận, các đoàn thể hỗ trợ xây dựng 117 nhà, sửa chữa 83 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở tại các địa phương.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, đến cuối năm 2018, toàn huyện còn 2.554 hộ nghèo, chiếm 4,78%, giảm 2,61% so với năm 2016 (trong đó có 1.690 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội); thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân của tỉnh (5,49%) và tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của cả nước (5,35%). Đối với hộ cận nghèo, đến cuối năm 2018, toàn huyện có 1.797 hộ cận nghèo, chiếm 3,36%, giảm 1,96% so với năm 2016, bình quân giảm 0,98%/năm. Đến nay, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đảm bảo điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội có nhu cầu vay vốn đều được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có khả năng lao động và có nhu cầu đào tạo nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm để có nghề nghiệp ổn định.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như: y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng… Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, nhất là về cơ sở hạ tầng và mức sống của nhân dân. Người dân đã biết lựa chọn loại hình sản xuất phù hợp, gắn với yếu tố thị trường, mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng giống mới, công nghệ mới vào sản xuất…Với những giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày