Chi tiết tin

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm ở huyện Thăng Bình

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 15:54 | 03/12 Lượt xem: 1836

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh; xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; đồng thời giúp người lao động có việc làm ổn định, cải thiện đời sống, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và hoàn thành các tiêu chí của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh đào tạo nghề

Thực hiện Đề án đào tạo nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, các ngành, các hội đoàn thể liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện. Phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện và tỉnh Quảng Nam như: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, TT Dạy nghề và Xúc tiến việc làm Liên minh Hợp tác xã, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm Nông dân tỉnh, Trường Trung cấp Văn hóa-Du lịch và Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam và Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Hướng nghiệp và dạy nghề huyện đào tạo nghề phi nông nghiệp và nghề nông nghiệp. Kết quả trong giai đoạn từ năm 2013- 2017 đã mở được tổng cộng 77 lớp nghề, có trên 2.500 lao động tham gia học nghề. Trong đó lĩnh vực phi nông nghiệp đã đào tạo được 25 lớp có 790 lao động tham gia học nghề với tổng nguồn kinh phí đào tạo gần 1,3 tỷ đồng, trong đó tập trung đào tạo những nhóm nghề: sản xuất hàng mây tre đan; may công nghiệp; chế biến món ăn, thức uống; cơ khí hàn, gò, thuyền trưởng, máy trưởng. Trên lĩnh vực nông nghiệp đã đào tạo được 52 lớp có gần 1.800 lao động tham gia học nghề, với tổng nguồn kinh phí đào tạo gần 1,24 tỷ đồng, trong đó tập trung đào tạo những nhóm nghề: khai thác mủ cao su; sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, nuôi gà thả vườn, trồng nấm rơm, trồng rau an toàn, nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ; kỹ thuật trồng tiêu; trồng lúa năng suất cao; nuôi bò vỗ béo...

Ngoài việc thực hiện công tác dạy nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ban, ngành, hội đoàn thể của huyện và các địa phương đã tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành, hội đoàn thể cấp trên đã mở các lớp đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Trung tâm tư vấn khuyến công và tư vấn công nghiệp mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, gồm 19 lớp nâng cao tay nghề mây tre đan và truyền nghề cho trên 990 lao động (tại các xã Bình Tú, Bình An, thị trấn Hà Lam); 5 lớp nâng cao tay nghề may công nghiệp cho 180 lao động (tại các xã Bình Tú, thị trấn Hà Lam); 01 lớp truyền nghề mộc cho 30 lao động (tại xã Bình Nguyên); hỗ trợ cho Hội người mù huyện mở 01 lớp đào tạo nghề sản xuất chổi đót và tăm tre cho 22 lao động là người khiếm thị; 02 lớp nghề chẻ chu hương cho 60 lao động (ở xã Bình Quế), 01 lớp chế biến rau củ quả cho 45 lao động tại Hưng Mỹ (Bình Triều), 6 lớp nghề gồm nghề trồng và chế biến rau hữu cơ, chế biến thịt gia súc, trồng và chế biến nấm tại Bình Phục, Bình Triều, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất bún phở khô cho 4 cơ sở ở Bình Trị, Bình Lãnh, Bình Đào, Bình Tú, chuyển giao công nghệ chế biến nước mắm, dầu phộng (ở Bình Dương, Bình Quý), với tổng nguồn kinh phí đào tạo 1,535 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, Trung tâm Khuyến nông huyện đã tập huấn 755 lớp cho hơn 35.500 lượt người tham gia, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nông dân, sản xuất để tăng thu nhập, thoát nghèo, làm giàu thông qua các chương trình, dự án khuyến nông.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(Ảnh: Huyện Đoàn Thăng Bình phối hợp với Trung tâm DVVL tỉnh tổ chức ngày hội
tuyển dụng, việc làm, xuất khẩu lao động năm 2018.)

Giải quyết việc làm, ổn định đời sống người lao động

Song hành với công tác dạy nghề, công tác giải quyết việc làm cho người lao động được huyện đặc biệt chú trọng. Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐTBXH phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Trung tâm dạy nghề thanh niên tỉnh, các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong và ngoài nước; các hội đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tổ chức các điểm tư vấn giới thiệu việc làm lưu động tại các xã, thị trấn. Trong 5 năm đã triển khai tổ chức 44 điểm lưu động tại 22 xã, thị trấn có 1980 lao động, cán bộ hội viên các đoàn thể đến tham dự (riêng trong năm 2017 tổ chức 22 điểm tư vấn). Huyện đã đẩy mạnh công tác tín dụng ưu đãi từ nguồn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động để người lao động có điều kiện về chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm quản lý kinh doanh, phát huy được sở trường, góp phần giải quyết việc làm, đồng thời thu hút việc làm cho những lao động khác; đã giải ngân 13.615 triệu đồng, trong đó cho vay giải quyết việc làm 440 dự án, kinh phí 11,236 tỷ đồng, vay xuất khẩu lao động 48 hộ gia đình với kinh phí 2,385 tỷ đồng. Hầu hết những người vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và làm ăn có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế bền vững. UBND huyện luôn quan tâm đến công tác tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho lao động, gắn đào tạo với giải quyết, tạo việc làm tại chỗ; gắn với các nguồn kinh phí khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư; sự kết nối thông tin với các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài huyện để kịp thời thông tin, thông báo nhu cầu tuyển dụng cho lao động và giới thiệu cho nhà sử dụng lao động. Bên cạnh đó, sự phát triển năng động của các doanh nghiệp, cơ sở SXKD và kinh tế hộ gia đình trên địa bàn đã góp phần đáng kể trong việc giải quyết việc làm.

Chính từ những hoạt động và các giải pháp đã nêu, trong 5 năm (2013 – 2017), toàn huyện đã giải quyết và tạo được việc làm cho khoảng trên 15.500  lao động, trong đó: Từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi 480 lao động; từ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên 2.500 lao động; từ các nguồn khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư trên 1.300 lao động; từ tự tạo việc làm tại chỗ, kinh tế hộ 3.000 lao động; từ sự thu hút của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện trên 4.200 lao động; từ sự dịch chuyển lao động tự do (lao động ly hương) có trên 3.700 lao động; từ xuất khẩu lao động: 384 người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: Chất lượng và hiệu của công tác đào tạo nghề chưa cao; đào tạo nghề nhưng chưa thật sự gắn với giải quyết việc làm và nhu cầu của thị trường lao động; việc lồng ghép kế hoạch đào tạo nghề với chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo hiệu quả chưa cao; công tác đào tạo nghề thiếu định hướng dài hạn. Người lao động còn thụ động, trông chờ vào cơ chế hỗ trợ, trợ giúp từ phía nhà nước nên nhiều người đã qua đào tạo nghề vẫn không tạo được việc làm; một bộ phận lao động chưa ý thức được sự cần thiết cuả việc học nghề. Một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, điạ phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo nghề, nên chất lượng hoạt động chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của địa phương.

Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thuộc các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, lao động vùng dự án bị thu hồi đất, vùng khó khăn được tiếp cận các cơ chế, chính sách về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Chú trọng công tác đào tạo nghề theo hướng xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, đề án, dự án để huy động các nguồn kinh phí cho đào tạo nghề. Tăng cường liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn công tác đào tạo, dạy nghề với giải quyết việc làm, thường xuyên tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho người lao động sau đào tạo tìm được việc làm trong và ngoài nước. Tăng cường thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn. Khuyến khích, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thu hút các ngành công nghiệp sạch, sử dụng nhiều lao động tại chỗ. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động cũng như lồng ghép các chính sách hỗ trợ việc làm của Nhà nước để khuyến khích người lao động, cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lao động.../.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày