Chi tiết tin

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sa: Đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống

Tác giả: Nguyễn Văn Long Ngày đăng: 7:30 | 21/06 Lượt xem: 1376

Đại hội Đại biểu MTTQVN xã Bình Sa diễn ra vào ngày 27/3/2019, với phương châm “đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân”, Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bình Sa đã căn cứ vào Điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, thường xuyên tìm tòi, sáng tạo và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với thực tế địa phương; quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua đó, tạo nên những chuyển biến tích cực cả về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch.

Thực tế cho thấy, các phong trào, các cuộc vận động lớn do Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, tổ chức thực hiện ngày càng phong phú, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh của của phường. Sau Đại hội, mặt trận bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Sa lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020), Nghị quyết Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024; Thường trực Mặt trận tổ quốc xã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm của Đảng về tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và phát triển theo hướng bền vững. Phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban công tác Mặt trận ở thôn, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương đã tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết thống nhất và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần động viên toàn dân thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

(Ảnh: Từ nguồn kinh phí 30.000.000 của UBMTTQ bà Bùi Thị Hiệu (thôn Châu Khê) đã có ngôi nhà mới.)

Cùng với Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bình Sa luôn quan tâm xây dựng và củng cố các tổ chức thành viên vững mạnh là hạt nhân chính trị ở cơ sở; tuyên truyền kết quả hoạt động của các tổ chức và vị trí vai trò của các tổ chức thành viên; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng và phát triển tổ chức hội, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các quy chế, quy ước ở cơ sở và giám sát việc tổ chức thực hiện.

Các hoạt động về tôn giáo, tín ngưỡng luôn được quan tâm; phối hợp với Khối dân vận Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên, tổ dân vận tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo. Tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên các vị tăng, ni, phật tử chùa Pháp Nguyên nhân ngày Phật Đản. Từ đó hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã ổn định, hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Phối hợp động viên nhân dân tham gia vào các hội nghị được tổ chức ở xã như hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp; vận động nhân dân hưởng ứng thi đua thực hiện cuộc phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; thực hiện mô hình “khu dân cư không rải vàng mã khi đưa tang”; tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Khu dân cư không khiếu kiện vượt cấp đông người” tại thôn Bình Trúc. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng. Vận động được trên 35 triệu đồng quỹ người nghèo, tổ chức các hoạt động Tết vì người nghèo, đã vận động được 836 xuất quà trị giá 344.250.000đ trao cho người nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn. Từ nguồn Quỹ vì người nghèo đã hỗ trợ 30 triệu đồng cho bà Bùi Thị Hiệu làm nhà.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh: Phối hợp tham gia tổ chức tốt và nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã. Đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, HĐND xã. Tích cực tham gia giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Mặt trận Tổ quốc, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã hoạt động có hiệu quả, đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân và giám sát các hoạt động về chấp hành pháp luật, về thực hiện các chế độ chính sách, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức về thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị …

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, với các chỉ tiêu được giao năm 2019, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, sự ủng hộ của nhân dân, tinh thần tích cực chủ động của Ban công tác mặt trận thôn và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần xây dựng xã Bình Sa phát triển bền vững./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày