Chi tiết tin

Phụ nữ Thăng Bình phát huy truyền thống, tích cực thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 9:07 | 07/03 Lượt xem: 1554

Phụ nữ ở bất cứ thời đại nào, quốc gia, dân tộc nào cũng giữ vai trò trọng yếu trong việc sáng tạo, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã tiếp nối truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu khẳng định được vai trò, vị trí của mình và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, tạo dựng nên truyền thống bản sắc của người Việt nói chung và truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói riêng.

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để tôn vinh vẻ đẹp, khẳng định vai trò của những người phụ nữ trong xã hội và trong cuộc sống. Đây cũng là dịp ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, biểu dương tinh thần, lực lượng của phụ nữ thế giới và phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ huyện Thăng Bình nói riêng trong công cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, hoà bình dân chủ, sự tiến bộ của xã hội, cho quyền lợi, hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em,... để chúng ta mãi mãi tự hào và tôn vinh những cống hiến to lớn của phụ nữ qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đồng thời cũng là dịp để các thế hệ phụ nữ hôm nay nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại đất nước.

Lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 bắt nguồn từ cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của nữ công nhân dệt, may thành phố Chicago và Newyork (Mỹ) vào cuối thế kỷ XIX. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ vũ một cách mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nữ công nhân Đức, Nga. Thực tiễn đó đã đặt ra nhiệm vụ cần thiết phải tập hợp, lãnh đạo phụ nữ thế giới cùng tham gia vào cuộc đấu tranh chung chống lại áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Vào năm 1910, hội nghị Quốc tế phụ nữ lần thứ II được triệu tập tại Copenhaghen của Đan Mạch và đã quyết định chọn 8/3 hàng năm trở thành ngày hội của phụ nữ trên toàn thế giới đoàn kết, biểu dương lực lượng đấu tranh cũng như phấn đấu thực hiện mục tiêu Bình đẳng - Phát triển - Hoà bình thế giới. Từ đó đến nay, ngày 8.3 đã trở thành ngày hội của phụ nữ thế giới, đoàn kết đấu tranh nhằm tự giải phóng phụ nữ và thực hiện quyền nam nữ bình đẳng.

Ở nước ta, ngày 8.3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc giành chủ quyền dân tộc. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chính là trang sử bất hủ của dân tộc ta ở đầu công nguyên, không chỉ thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam mà còn nói lên những khả năng hết sức lớn lao của phụ nữ Việt Nam trong việc lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay.

Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phụ nữ Thăng Bình đã cùng đồng bào và chiến sĩ quyết tâm chống giặc với ý chí “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Các tầng lớp phụ nữ đã đóng góp rất lớn công sức và một phần xương máu của mình vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng, tiêu biểu như mẹ Bùi - Bình Phú, mẹ Tráng - Bình Lãnh, mẹ Tú, mẹ Giáo - Bình Giang và rất nhiều mẹ, chị khác. Toàn huyện có 1.964 mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH và danh hiệu AHLLVT nhân dân cho 6 chị gồm: Huỳnh Thị Nhuận (Bình Nam), Trương Thị Xáng, Bùi Thị Huỳnh (Bình Giang), Trần Thị Cúc, Phan Thị Nga, Nguyễn Thị Nhờ (Bình Dương) và nhiều danh hiệu cao quý khác.

(Ảnh: Hội Phụ nữ xã Bình Trị trao sinh kế cho hộ nghèo.)

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, các tầng lớp phụ nữ toàn huyện đã phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, vật chất, tinh thần, góp phần tô thắm thêm truyền thống quê hương anh hùng, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển vững mạnh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, với tinh thần sáng tạo, nhạy bén các cấp Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã tích cực đổi mới cách thức vận động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội. Hiện nay, toàn huyện có trên 92.000 phụ nữ với hơn 38.500 hội viên. Thời gian vừa qua, các cấp hội phụ nữ đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và 06 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng tích cực; từ phong trào thi đua, Hội đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức diễn đàn gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh… nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ trao phương tiện sinh kế giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, kết quả hằng năm mỗi cơ sở Hội đã giúp ít nhất 2 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 4,78% năm 2018.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai rộng khắp trong hội viên phụ nữ. Với trọng tâm chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”, hằng năm mỗi cơ sở giúp thêm ít nhất 2 hộ đạt tiêu chí 5 không 3 sạch và đăng ký phần việc vận động hộ dân tham gia thu gom rác thải, nộp phí môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là việc làm thiết thực, hiệu quả được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao. Cùng với đó, các cấp Hội đã tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kiến thức nuôi dạy con, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ; phòng chống bạo lực gia đình… thông qua các hình thức như tổ chức Hội thi "Ngày hội Gia đình", giao lưu, sinh hoạt các loại hình CLB, xây dựng địa chỉ tin cậy… Đến nay đã có trên 100 mô hình CLB, tổ, nhóm với trên 3.000 gia đình tham gia. Thông qua các mô hình này đã tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thẩm mỹ giúp cho các thành viên nâng cao kiến thức; đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức cuộc sống, cách ứng xử trong gia đình và các mối quan hệ xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng tộc, làng, xã văn hóa, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, xây dựng mái ấm tình thương, khuyến học khuyến tài. Tổ chức Hội ngày càng phát triển, tỷ lệ hội viên tăng đáng kể, đội ngũ cán bộ hội ngày càng trưởng thành, ngày càng khẳng định vai trò của phụ nữ trong tham gia công tác lãnh đạo, quản lý các cấp… Rất nhiều điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực như phát triển sản xuất, lao động việc làm, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng gia đình văn hóa…, nhiều cán bộ nữ được đứng vào vị trí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đã có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển chung của huyện, khẳng định được vai trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Có thể khẳng định rằng, Phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Thăng Bình nói riêng luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Với đà tiến bộ và phát triển hiện nay, nhất định phụ nữ Thăng Bình đã, đang và sẽ phát huy truyền thống, ghi tiếp những trang vàng lịch sử truyền thống vẻ vang để xứng đáng với 8 chữ vàng mà Đảng và Bác hồ dành tặng phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày