Chi tiết tin

Thăng Bình đẩy mạnh cải cách tư pháp

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 7:56 | 21/11 Lượt xem: 109

Công tác tư pháp là hoạt động hướng tới việc bảo vệ pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và nghiêm chỉnh thực thi trong thực tiễn cuộc sống. Cải cách tư pháp được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời gian qua, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn huyện Thăng Bình đã được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò của hoạt động tư pháp ngày càng được nâng cao; chất lượng hoạt động tư pháp được nâng lên, việc giải quyết các vụ án cơ bản kịp thời, không xảy ra oan sai; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp.

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Chương trình số 10-CTr/BCĐ, ngày 11/7/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách tư pháp, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của các cơ quan tư pháp của huyện. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ nét. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp từng bước được kiện toàn, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ. Chất lượng hoạt động tư pháp được nâng cao, việc tranh tụng tại Tòa bước đầu đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, luật sư, bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Hằng năm, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và Đề án đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. Những năm qua, Phòng Tư pháp đã phối hợp với UBND các xã Bình Phục, Bình Đào, Bình Chánh, Bình Quý, Bình Trung, Bình Nguyên, Bình Giang, Bình Tú triển khai các nội dung của Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017, Luật Trợ giúp pháp lý 2017,… cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn, tổ trên địa bàn huyện. Công tác tổ chức tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm đưa các quy định của pháp luật đến cơ sở. Trong hơn 2 năm qua đã tổ chức hơn 150 buổi tuyên truyền miệng; cấp phát hơn 11.000 tờ gấp pháp luật; in 500 pano, áp phích nhằm hưởng ứng các ngày lễ lớn; cấp phát 1.800 đầu sách cho 22 xã, thị trấn,…Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền các quy định về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho nhân dân các xã, thị trấn, trong đó chú trọng các xã đăng ký về đích Nông thôn mới năm 2017, 2018; phối hợp với Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện định kỳ hàng tuần phát thanh chuyên mục về pháp luật trên loa truyền thanh cơ sở của địa phương. Củng cố, kiện toàn và tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền cho hơn 200 tuyên truyền viên của 22 xã, thị trấn. Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn kiện toàn 133 tổ hòa giải với hơn 930 hòa giải viên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Công an huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ luật Dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính trong lực lượng công an. Đã tổ chức 48 lượt tuyên truyền Luật an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn huyện với hơn 29.000 người tham dự. Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 103 đợt, có 10.545 lượt người tham dự; mở 45 lớp giáo dục pháp luật cho 655 đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ngành nội chính và các phòng, ban, ngành có liên quan tham gia góp ý đề nghị bổ sung hoàn thiện các chính sách pháp luật. Công an huyện thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác điều tra, xử lý tội phạm, kịp thời phát hiện những bất cập, từ đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Trong việc xử lý vi phạm, tội phạm theo hướng đề cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, nâng cao tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã tích cực tham gia góp ý các dự thảo luật và văn bản dưới luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của ngành để đảm bảo sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật; tham gia góp ý các dự thảo văn bản dưới luật như Thông tư liên tịch quy định, hướng dẫn các trường hợp xét thấy cần thiết trưng cầu giám định trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, các Quy chế của ngành và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Tòa án nhân dân huyện đã quán triệt, triển khai những quy định mới của Nhà nước về tổ chức hoạt động của Tòa án nhân dân trong tình hình mới; những biện pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và triển khai Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức Tòa án và hoạt động của Tòa án, Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW; triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành án hình sự.

(Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân huyện trực tiếp kiểm sát công tác THAHS

năm 2017 tại cơ quan Công an huyện.)

Trong thời gian qua, để triển khai Nghị quyết 49-NQ/TW và đưa các quy định của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống tham nhũng… đi vào cuộc sống, huyện đã tổ chức 15 cuộc thi tìm hiểu pháp luật mang tính quần chúng thu hút hơn 16.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và hơn 196.500 lượt nhân dân tham dự. 
             

Về hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Nam-Chi nhánh số 02 tổ chức tuyên truyền tại 05 địa phương gồm Bình Nam, Bình Hải, Bình Đào, Bình Lãnh, Bình Phú. Tham gia tố tụng tại tòa án các cấp 16 vụ. Tư vấn cho các đối tượng theo quy định về các lĩnh vực đất đai, chính sách, hôn nhân gia đình, dân sự…Duy trì, củng cố, kiện toàn câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý ở các xã, thị trấn…góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời nhằm giúp nhân dân nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác chứng thực cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Phòng Tư pháp huyện và Bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để giải quyết nhanh gọn các thủ tục, giấy tờ cho tổ chức, cá nhân và theo dõi, quản lý, lưu trữ thuận lợi. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện đã ban hành các văn bản nhằm đôn đốc, nhắc nhở các UBND các xã, thị trấn thực hiện việc chứng thực đảm bảo quy định; lưu ý các trường hợp chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản; niêm yết công khai các khoản thu phí chứng thực tại Bảng niêm yết Thủ tục hành chính.

Những thay đổi cơ bản trong đời sống kinh tế- xã hội thời gian qua đặt ra trước cơ quan tư pháp yêu cầu rất cao. Dự báo thời gian đến, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp; việc tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định... Do đó, công tác cải cách tư pháp cần phải được đẩy mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền tư pháp “trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày