Chi tiết tin

Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên năm 2021

Tác giả: Minh Quốc Ngày đăng: 9:01 | 13/09 Lượt xem: 244

Sáng ngày 10/9/2021, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Thăng Bình đã tiến hành bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 43 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4. Trước đó, trong tháng 7/2021 huyện cũng đã tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng 4 là đại biểu HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.(Ảnh: Quang cảnh lớp bồi dưỡng)

          Trong thời gian 4 ngày, các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề chính, bao gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên. Cùng với đó, còn có 02 chuyên đề bổ trợ, đó là: Tổ chức phản động Fulro và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên và Vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5.

          Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức quốc phòng và kỹ năng quân sự cần thiết cho cán bộ, đảng viên để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác; tuyên tuyền phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh đến nhân dân, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày