Chi tiết tin

Thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến ở huyện Thăng Bình

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 16:58 | 28/06 Lượt xem: 3241

Thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế là một nội dung trong chính sách đối với người có công với cách mạng của Đảng, Nhà nước; thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Đây là nội dung mới cần, được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Vừa qua, UBND huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, qua đó đã đánh giá làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến và đề ra giải pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 49 trên địa bàn huyện.

Huyện Thăng Bình là địa bàn có giá trị chiến thuật đặc biệt quan trọng trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ; Nhân dân Thăng Bình có truyền thống yêu nước và cách mạng, đã góp phần làm rạng rỡ trang lịch sử vẻ vang, hào hùng của đất nước và cũng là địa phương có nhiều mất mát, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Toàn huyện có trên 10.900 liệt sỹ, 1.043 thương binh, 216 bệnh binh, 400 người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày, 1.219 người được hưởng chế độ người có công với cách mạng và 1.968 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 22/22 xã, thị trấn có đối tượng trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến, với gần 3.500 đối tượng tham gia... Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 24 huyện, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn huyện đạt những kết quả tích cực; đã thực hiện nghiêm túc các khâu, các bước đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai minh bạch trong quá trình xét duyệt, ra quyết định và thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng. Toàn huyện đã xác lập hồ sơ cho 3.452 đối tượng, xét duyệt xong ở các cấp là 2.811 hồ sơ; thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận cho 2.124 đối tượng (đạt 61,5% so với hồ sơ xác lập), với số tiền trợ cấp một lần hơn 3,6 tỷ đồng; xem xét, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 40 đối tượng; giải quyết chế độ mai táng phí cho hơn 18 đối tượng đã từ trần sau ngày 1-1-2016.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện Quyết định 49 của Chính phủ trên địa bàn huyện trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế đó là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, BCĐ 24, hội đồng chính sách ở một số đơn vị, địa phương có lúc chưa quyết liệt; chưa thật sự sâu sát cơ sở, có nơi còn có biểu hiện khoán trắng cho Ban Chỉ đạo và hội đồng chính sách xã, thị trấn. Cán bộ cơ sở một số nơi chưa nắm chắc quy định, hướng dẫn nên tiến độ thực hiện chính sách còn chậm, nhiều hồ sơ chưa được giải quyết (vẫn còn tồn đọng ở cấp xã: 641 hồ sơ). Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách ở một số đơn vị, địa phương tiến hành chưa thường xuyên, sâu rộng. Việc xác định, lập hồ sơ có nơi chưa chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, phải làm đi làm lại, gây phiền hà cho đối tượng, còn có hiện tượng sai sót về đối tượng. Việc bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp một lần, tiến độ thực hiện chế độ trợ cấp một lần và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng nhìn chung còn chậm.

(Ảnh: BCH Quân sự huyện thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng
 dân công hỏa tuyến)

Hiện nay, số lượng đối tượng thực hiện chế độ theo Quyết định số 49 chưa được giải quyết, còn tồn đọng trên địa bàn huyện còn nhiều. Phần lớn đối tượng tuổi cao, sức yếu, hoặc đã từ trần, không có hoặc không lưu giữ được giấy tờ; nhiều đối tượng hiện sinh sống ở địa phương khác… Do vậy, để đạt mục tiêu hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng này trước ngày 30/11/2019 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, BCĐ 24, Hội đồng chính sách xã cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công nói chung, thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ nói riêng; thường xuyên kiện toàn và phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Hội đồng chính sách cấp xã, Tổ tư vấn, Tổ giúp việc, chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ làm công tác chính sách ở cấp xã. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, BCĐ 24, Hội đồng chính sách xã cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, nâng cao chất lượng xét duyệt, thẩm định ở các cấp, nhất là các đơn vị, địa phương còn nhiều đối tượng; chủ động nắm bắt, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Có giải pháp đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương trong giải quyết chế độ trợ cấp một lần và thực hiện chế độ BHYT; kịp thời giải quyết chế độ mai táng phí đối với các đối tượng từ trần. Đối với các xã có hồ sơ đối tượng mới phát sinh cần làm tốt việc xác minh thẩm định đúng đối tượng, phát huy hết vai trò trách nhiệm thực hiện đúng quy trình; tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng. Thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, quản lý; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình thực hiện.

Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan đến đối tượng chính sách, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng nội dung Quyết định 49 và các văn bản hướng dẫn thực hiện để cán bộ và nhân dân nắm rõ để thực hiện; chú trọng các địa phương có số lượng đối tượng chính sách lớn nhưng chưa được kê khai hồ sơ; kịp thời phát hiện, khuyến khích, hỗ trợ đối tượng trong diện chính sách theo Quyết định 49 thực hiện việc khai báo, không để sót đối tượng được hưởng chế độ, chính sách do không nắm được chính sách. Mặt trận các đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các chế độ chính sách nói chung, thực hiện Quyết định 49 nói riêng, đảm bảo quyền và lợi ích của đối tượng và nhân dân./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày