Chi tiết tin

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN, CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2015

Tác giả: Thượng tá Huỳnh Thanh Hải, HUV- Chính trị viên Ban CHQS huyện Ngày đăng: 8:46 | 18/12 Lượt xem: 11736

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, huyện Thăng Bình là một trong những địa phương luôn đi đầu trong việc cung cấp sức người, sức của, xây dựng nên truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Phát huy truyền thống quý báu đó, nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là công tác tuyển quân) là khâu đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trước mắt và lâu dài; đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận, ban ngành đoàn thể, vai trò tham mưu tích cực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS), Ban chỉ huy quân sự (Ban CHQS) từ huyện đến cơ sở nên công tác tuyển quân của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, đã tạo nguồn cho quân đội những quân nhân có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, văn hoá, sức khoẻ, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Năm 2014, huyện Thăng Bình đã giao 315 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Có thể khẳng định rằng, đợt giao quân lần này những tiêu chí về chất lượng đạt cao hơn so với những năm trước. Cụ thể: 34 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học và 41 thanh niên là đảng viên, các địa phương đã tạo nguồn phát triển đảng 21 thanh niên và tạo nguồn cán bộ lâu dài trong quân đội được 49 thanh niên. Thực hiện chủ trương mới trong công tác tuyển quân của Quân khu như chỉ tiêu “3 trong 1” (vừa là cán bộ công chức, vừa là đảng viên, vừa có trình độ cao đẳng, đại học) hoặc “2 trong 1” (vừa là đảng viên, vừa có trình độ cao đẳng, đại học); để đạt được tiêu chí đó rất khó khăn nhưng các địa phương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện vượt 3%/1% chỉ tiêu trên giao (9/3 thanh niên). Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển, chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2014, UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các địa phương trong công tác tuyển quân, tiêu biểu là xã Bình Triều, Bình Phục, Bình Hải, Bình Quý, Bình Nam và Bình Phú.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vẫn còn những hạn chế, đó là công tác tuyên truyền giáo dục Luật NVQS có nơi chưa thường xuyên, sâu rộng, hình thức còn pha đợt, nhận thức của một bộ phận nhân dân và thanh niên đối với công tác này chưa thật sự đầy đủ. Ban CHQS ở một số địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển quân. Việc thực hiện quy trình tuyển quân theo phương thức “tròn khâu” có địa phương còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ tiến hành chưa thật sự chặt chẽ. Mặt khác, do tác động của kinh tế thị trường nên phần lớn thanh niên nằm trong diện gọi nhập ngũ thường đi làm ăn xa; vì vậy, có địa phương, dù nguồn nhiều, chỉ tiêu tuyển quân thấp, nhưng việc gọi công dân nhập ngũ vẫn còn gặp khó khăn nhất định.

Theo dự báo của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đợt 1 năm 2015, huyện Thăng Bình giao quân với số lượng 340 thanh niên. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và đạt được mục tiêu, yêu cầu cơ bản của công tác tuyển quân với phương châm “Giao quân đủ, chất lượng cao, giao ai được người đó, không có đổi bù, loại trả” đòi hỏi cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng NVQS, Ban CHQS các địa phương cần tập trung thực hiện một số nội dung, giải pháp sau:

Trước hết, Ban CHQS các xã, thị trấn phối hợp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyển quân, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, trước hết là của cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng NVQS và đối tượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó chú trọng hệ thống đài truyền thanh, lồng ghép nội dung công tác tuyển quân trong các hội nghị nhân dân, trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể xã hội: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,.... Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những vấn đề cơ bản của Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là Thông tư 76 của Bộ Quốc phòng, Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ, Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 175, các văn bản thực hiện chế độ chính sách mà quân nhân và gia đình được hưởng khi tại ngũ, xuất ngũ.... Đồng thời tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Công văn số 375-CV/HU ngày 09/8/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc nâng cao chất lượng công tác tuyển, chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2013 và những năm tiếp theo. Cùng với công tác giáo dục, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép, cần tăng cường các hình thức như: Tọa đàm, nói chuyện truyền thống, trực tiếp gặp gỡ động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên đã trúng tuyển và gia đình, giải thích các vấn đề liên quan,… Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức trong toàn xã hội về “Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”.

Song song với công tác tuyên truyền, các địa phương tích cực phối hợp chỉ đạo triển khai các bước tuyển quân. Tập trung vận động thanh niên nằm trong diện gọi khám tuyển đã phát lệnh lên trạm phấn đấu đạt 100%. Đối với số thanh niên đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS xã, thị trấn phân công từng thành viên cùng với thôn, tổ đến tận gia đình có thanh niên gọi khám để tuyên truyền vận động giúp công dân hiểu rõ nghĩa vụ thiêng liêng mà có biện pháp gọi con, em mình về tham gia khám tuyển NVQS. Đồng thời, các địa phương cũng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật NVQS, nâng cao hiệu quả giáo dục và răn đe.

Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt của Ban CHQS, trách nhiệm các ban ngành, đoàn thể trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác tuyển quân. Tập trung làm tốt công tác xét duyệt tạm hoãn gọi nhập ngũ, chốt quân số nhập ngũ bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng Luật; thực hiện tốt “2 gặp, 4 biết”, nắm chắc hoàn cảnh cụ thể của từng thanh niên để có biện pháp động viên phù hợp; tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ chặt chẽ, kịp thời. Với phương thức “tròn khâu” đó là việc thâm nhập“2 gặp, 4 biết” (gặp gia đình và gặp công dân; biết về tình hình sức khoẻ, trình độ văn hoá, lai lịch chính trị và hoàn cảnh gia đình) được chuyển cho các địa phương giao quân thực hiện. Để thực hiện tốt vấn đề này, đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là vai trò của thôn, tổ dân phố mà đặc biệt là vai trò của Ban CHQS, Hội đồng NVQS xã, thị trấn. Do vậy, Ban CHQS xã, thị trấn trực tiếp tham mưu cho Hội đồng NVQS cấp mình xây dựng kế hoạch, cần phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò của các thành viên trong Hội đồng NVQS, của các tổ chức, đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Công an, Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân ... cùng với Ban CHQS quản lý chặt chẽ số thanh niên trúng tuyển để giao quân đủ, bảo đảm 100% quân số, chất lượng tốt.

Để thiết thực góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân, các địa phương cần làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới và tạo nguồn cán bộ cho quân đội,  xét chọn cán bộ công chức có trình độ cao đẳng, đại học để thực hiện tiêu chí “3 trong 1”, hoặc “2 trong 1”. Đồng thời thường xuyên coi trọng làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà đối với thanh niên trúng tuyển gọi nhập ngũ, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình thanh niên trúng tuyển có hoàn cảnh khó khăn để thanh niên yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, Ban CHQS huyện phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND huyện tổ chức Lễ giao, nhận quân bảo đảm trọng thể, trang nghiêm, thật sự là “Ngày hội tòng quân” của địa phương. Thông qua đó, tiếp tục xây dựng niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tổ chức đón tiếp, đăng ký thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đợt 1/2015 bảo đảm trang trọng, chu đáo; làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên của huyện nhà hùng hậu, sẵn sàng tăng cường, bổ sung lực lượng cho quân đội khi có tình huống xảy ra./.

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày