Chi tiết tin

Thăng Bình tổ chức tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm các mô hình tự quản về an ninh trật tự

Tác giả: Ngày đăng: 18:14 | 07/08 Lượt xem: 8692

Trong thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã có nhiều linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức xây dựng phong trào, vận động, tập hợp được đông đảo nhân dân tự nguyện tham gia các hình thức “Tự phòng, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ” phù hợp với tình hình thực tế mỗi nơi, tạo ra nhiều điểm sáng trong phong trào toàn dân BVANTQ, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2014, UBND huyện Thăng Bình đã tổ chức buổi tọa đàm “Các mô hình tự quản về An ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Thăng Bình”. Tham dự hội nghị có đồng chí có đồng chí Phạm Anh Lương, Phó Trưởng phòng PV28, Công an tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình – Trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quang Minh, Trưởng Công an huyện Thăng Bình – Phó Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, PCTP huyện Thăng Bình cùng với đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện và  chính quyền 22 xã, thị trấn, đặc biệt có 9 đại biểu đại diện cho 09 mô hình tự quản về ANTT tham gia tham luận, trao đổi kinh nghiệm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.                                Ảnh: Đội XDPT và PTX về ANTT

Tại hội nghị, thay mặt Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, PCTP huyện Thăng Bình, đồng chí Nguyễn Quang Minh đã thông qua báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả công tác lãnh, chỉ đạo, kết quả xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành, đoàn thể coi trọng triển khai. Đặc biệt từ khi có Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mớ, công tác này đã được Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ, PCTP huyện tập trung chỉ đạo mạnh. BCĐ đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Thăng Bình ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác vận động quần chúng tham gia giữ gìn ANTT. Tập trung coi trọng công tác chỉ đạo xây dựng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ” ở xã, thị trấn, khu dân cư, cơ quan-doanh nghiệp, trường học”, chủ yếu hướng đến các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực phức tạp theo phương châm dựa vào dân, huy động sức mạnh của nhân dân, xây dựng thế trận An ninh nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Hằng năm có kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ-19/8”, kịp thời biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc của phong trào. Theo đó, nhiều địa phương trong huyện đã có nhiều linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức xây dựng phong trào, vận động, tập hợp được đông đảo nhân dân tự nguyện tham gia các hình thức “Tự phòng, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ” phù hợp với tình hình thực tế mỗi nơi, tạo ra nhiều điểm sáng trong phong trào toàn dân BVANTQ, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn huyện. Đến nay 22 xã, thị trấn đã xây dựng được 89 mô hình tự quản về ANTT trong phong trào toàn dân BVANTQ, PCTP tại địa phương. Qua theo dõi, 89 mô hình này đều phù hợp với tình hình cụ thể ở mỗi nơi, từ khu dân cư đến địa bàn giáp ranh, trong cơ quan, nhà trường; về quy mô tổ chức, tính chất hoạt động cũng khá đa dạng nhưng điểm chung nhất là nhằm mục đích phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng và hoàn toàn bằng tinh thần tự nguyện đóng góp công sức của nhân dân.

Nhìn chung trong thời gian qua, quá trình chỉ đạo phong trào xây dựng mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn huyện về cơ bản đạt được các mục tiêu, yêu cầu theo Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong chỉ đạo đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vai trò tham mưu nòng cốt của các ngành đoàn thể và đặc biệt biết dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân vào công tác giữ gìn ANTT, nhờ vậy mà nhiều cách làm hay, kinh nghiệm tốt, mô hình mới trong giữ gìn bình yên cho cộng đồng được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia; ý thức cảnh giác và vai trò của quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ được nâng lên so với trước, số khu dân cư, CQDN đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT ngày càng tăng, tạo được thế và lực mới cho phong trào, góp phần quan trọng giữ vững ANCT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Tuy nhiên, qua qua trình triển khai thực hiện vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế đó là: Phong trào tự quản nhiều nơi vẫn còn hình thức, thiếu chiều sâu, nhất là thiếu kiên trì trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; không đồng đều giữa các địa phương, các hình thức tự phòng, tự quản có tác dụng chưa cao; việc sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình chưa nhiều. Vai trò của nhân dân có ý nghĩa quyết định cho việc hình thành, xây dựng, nuôi dưỡng các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở nhưng nhiều nơi chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia; công tác khen thưởng, chế độ đãi ngộ cho những quần chúng mưu trí, dũng cảm, tố giác, vây bắt tội phạm, tận tụy xây dựng phong trào tuy có thực hiện nhưng chưa thật sự thỏa đáng. Nguồn lực cho công tác này phần lớn dựa vào đóng góp của nhân dân nhưng nhiều địa phương còn nghèo nên gặp khó khăn.

Trong thời gian đến, để phong trào xây dựng các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn huyện Thăng Bình được nhân rộng, đi vào chiều sâu, ổn định, ngày càng hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo chuyển biến trong công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn, kiềm chế tình hình gia tăng các loại tội phạm, lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể huyện Thăng Bình cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT, đặc biệt là Chỉ thị số 48/CT-BCT của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an và Công văn chỉ đạo số 4778/UBND-NC ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;  nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình tình mới, nâng cao tính thiết thực, linh hoạt, phù hợp với từng lĩnh vực, đơn vị, địa phương mình; gắn phong trào với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tập trung xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện làm nền tảng, phòng ngừa các điều kiện, nguyên nhân phát sinh tội phạm, chủ động giải quyết tốt những vụ việc phức tạp xảy ra ngay từ cơ sở, cảnh giác với âm mưu kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân…

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày