Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THĂNG BÌNH KHÓA XX (2015 – 2020)
(Cập nhật ngày 01.9.2019)
-------------------

STT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ mail


Võ Thị Ngọc

Ánh

Bí thư Đảng ủy xã Bình Triều

ngocanhtb123@gmail.com

    2.

Võ Văn

Hùng

Phó Bí thư Huyện uỷTrần Ngọc

Đội

Chủ tịch LĐLĐ huyện

doiliendoanthangbinh@gmail.com


Nguyễn Văn

Đông

Phó CT UBMTTQVN huyện

nvdongbm@gmail.com


Võ Tiến

Dũng

Chánh Thanh tra huyện

tiendungv25@gmail.com


Huỳnh Thanh

Hải

CTV BCH Quân sự huyện

tbinhqsu2013@gmail.com


Lê Quang

Hạt

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

quanghattt@yahoo.com.vn


Phạm

Hiển

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

phamhienubkthutb@gmail.com


Phan

Hoà

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU

bantuyengiao@thangbinh.gov.vn

10

Nguyễn Đình

Hồng

Bí thư Đảng ủy xã Bình Tú

vantinh15121975@gmail.com

11

Trương Công

Hùng

Trưởng Phòng VH-TT huyện

hungtc@quangnam.gov.vn

12

Nguyễn Văn

Hương

Phó Chủ tịch UBND huyện

tbnguyenhuong@gmail.com

13

Nguyễn Văn

Húy

Phó chủ tịch UBND huyện

nguyenvanhuy.pct@gmail.com

14

Đoàn Thanh

Khiết

Trưởng phòng NN&PTNT

khiettnmt@gmail.com

15

Dương Ngọc

Lân

Trưởng Phòng Nội vụ huyện

noivuthangbinh@gmail.com

16

Quách Thị Tuyết

Mai

Chánh án Toà án ND huyện

qttmai@gmail.com

17

Hồ Văn

Minh

Trưởng Phòng Nội vụ huyện

minhvphutb@gmail.com

18

Phan Thị

Nhi

Chánh Văn phòng Huyện ủy

phannhi79@gmail.com

19

Nguyễn Thị

Pho

Chủ tịch Hội LHPN huyện

hpnthangbinh@gmail.com

20

Nguyễn Thanh

Phong

Chánh VP HĐND-UBND huyện

thanhphonghutb@gmail.com

21

Võ Văn

Quảng

Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung

danguybinhtrung@gmail.com

22

Trương Công

Sơn

Trưởng phòng TC-KH huyện

congson1701@gmail.com

23

Nguyễn Đức

Tám

Phó Bí thư TT Huyện ủy

ductamtctb@gmail.com

24

Huỳnh

Thạch

Phó Chủ tịch HĐND huyện

huynhthach@thangbinh.gov.vn

25

Lê Đình

Thành

Trưởng Phòng Tư pháp huyện

tuphapthangbinh@quangnam.gov.vn

26

Lê Văn

Thôi

Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú

levanthoi111@gmail.com

27

Võ Tấn

Thuận

UVTV, Trưởng Ban Dân vận HU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

votanthuan01@gmail.com

28

Võ Thị Đoan

Trang

UVTV, Bí thư Đảng ủy xã Bình Quý

trangvo165@gmail.com

29

Nguyễn Đình

UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

nguyendinhtu_nnptnt@thangbinh.gov.vn

30

Đoàn Văn

Tùng

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

thanhtra@thangbinh.gov.vn

31

Võ Xuân

Tùng

Chủ tịch Hội nông dân huyện

xuantung1962@gmail.com

hndthangbinh@gmail.com

32

Hoàng Văn

Tửu

Bí thư Đảng ủy Bình Dương

tuunoivu@gmail.com

33

Phan Văn

Tuyển

Trưởng phòng GD&ĐT

tuyen01011979@gmail.com

34

Nguyễn Xuân

Chủ tịch UBND xã Bình Chánh

nguyenxuanvu_nnptnt@thangbinh.gov.vn

35

Phan Công

Vỹ

Bí thư Huyện ủy

congvy65@gmail.com


36

Trần Văn

Xuân

UVTV, Trưởng Công an huyện

vanphongdonvi@gmail.com

37

Trần Thị Kim

Hoa

Phó Bí thư Huyện ủy

hoaubktqn@gmail.com

38

Hoàng Châu

Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện

sonhoang101280@gmail.com

39

Phạm Văn

Phước

CHT BCH Quân sự huyện

tbinhqsu2013@gmail.com

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày