Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THĂNG BÌNH KHÓA XX (2015 – 2020)
(Cập nhật ngày 01.01.2019)
-------------------

STT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ mail


Võ Thị Ngọc

Ánh

Bí thư Đảng ủy xã Bình Triều

ngocanhtb123@gmail.com

    2.

Hồng Quốc

Cường

Phó Bí thư Huyện uỷ

hqc1959@gmail.com


Trần Ngọc

Đội

Chủ tịch LĐLĐ huyện

doiliendoanthangbinh@gmail.com


Nguyễn Văn

Đông

Phó CT UBMTTQVN huyện

nvdongbm@gmail.com


Võ Tiến

Dũng

Chánh Thanh tra huyện

tiendungv25@gmail.com


Huỳnh Thanh

Hải

CTV BCH Quân sự huyện

tbinhqsu2013@gmail.com


Lê Quang

Hạt

UVTV, Bí thư Đảng ủy TT Hà Lam

quanghattt@yahoo.com.vn


Phạm

Hiển

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

phamhienubkthutb@gmail.com


Phan

Hoà

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU

bantuyengiao@thangbinh.gov.vn

10

Nguyễn Đình

Hồng

Bí thư Đảng ủy xã Bình Tú

vantinh15121975@gmail.com


Huấn

Trưởng Ban Tổ chức HU

vohuan59@gmail.com

12

Trương Công

Hùng

Trưởng Phòng VH-TT huyện

hungtc@quangnam.gov.vn


Nguyễn Văn

Hương

Phó Chủ tịch UBND huyện

tbnguyenhuong@gmail.com


Nguyễn Văn

Húy

Phó chủ tịch UBND huyện

nguyenvanhuy.pct@gmail.com


Đoàn Thanh

Khiết

Trưởng phòng NN&PTNT

khiettnmt@gmail.com


Dương Ngọc

Lân

Trưởng Phòng Nội vụ huyện

noivuthangbinh@gmail.com


Quách Thị Tuyết

Mai

Chánh án Toà án ND huyện

qttmai@gmail.com


Hồ Văn

Minh

Chủ tịch UBMTTQVN huyện

minhvphutb@gmail.com


Phan Thị

Nhi

Chánh Văn phòng Huyện ủy

phannhi79@gmail.com


Nguyễn Thị

Pho

Chủ tịch Hội LHPN huyện

hpnthangbinh@gmail.com


Nguyễn Thanh

Phong

Chánh VP HĐND-UBND huyện

thanhphonghutb@gmail.com


Võ Văn

Quảng

Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung

danguybinhtrung@gmail.com


Trương Công

Sơn

Trưởng phòng TC-KH huyện

congson1701@gmail.com


Nguyễn Đức

Tám

Phó Bí thư TT Huyện ủy

ductamtctb@gmail.com


Huỳnh

Thạch

Phó Chủ tịch HĐND huyện

huynhthach@thangbinh.gov.vn


Lê Đình

Thành

Trưởng Phòng Tư pháp huyện

tuphapthangbinh@quangnam.gov.vn


Lê Văn

Thôi

Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú

levanthoi111@gmail.com


Võ Tấn

Thuận

UVTV, Trưởng Ban Dân vận HU

votanthuan01@gmail.com


Trần Văn

Thức

UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

tranvanthuc_hu@thangbinh.gov.vn


Võ Thị Đoan

Trang

UVTV, Bí thư Đảng ủy xã Bình Quý

trangvo165@gmail.com


Nguyễn Đình

UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

nguyendinhtu_nnptnt@thangbinh.gov.vn


Đoàn Văn

Tùng

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

thanhtra@thangbinh.gov.vn


Võ Xuân

Tùng

Chủ tịch Hội nông dân huyện

xuantung1962@gmail.com

hndthangbinh@gmail.com


Hoàng Văn

Tửu

Bí thư Đảng ủy Bình Dương

tuunoivu@gmail.com


Phan Văn

Tuyển

Trưởng phòng GD&ĐT

tuyen01011979@gmail.com


Nguyễn Xuân

Chủ tịch UBND xã Bình Chánh

nguyenxuanvu_nnptnt@thangbinh.gov.vn


Phan Công

Vỹ

Bí thư Huyện ủy

congvy65@gmail.com


Nguyễn Thị

Xuân

Trưởng Phòng LĐTB & XH huyện

ldtbxhthangbinh@gmail.com

ngthixuan64@gmail.com


Trần Văn

Xuân

UVTV, Trưởng Công an huyện

vanphongdonvi@gmail.com


Trần Thị Kim

Hoa

Phó Bí thư Huyện ủy

hoaubktqn@gmail.com


Hoàng Châu

Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện

sonhoang101280@gmail.com

Phạm Văn

Phước

CHT BCH Quân sự huyện

tbinhqsu2013@gmail.comĐăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Trang tin điện tử Đảng bộ huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ 49 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày