Giấy mời họp

Công văn triệu tập Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13
Vào lúc: 07h30, Ngày 30 tháng 03 năm 2023
Nội dung:
Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023 và triển khai các nội dung quan trọng khác
Thành phần tham dự:
* Ở huyện:
+ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI,
+ Trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện,
+ Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
* Ở xã:
+ Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Địa điểm:
Hội trường Huyện ủy (số 1)
Giấy mời đính kèm:
540-CV_trieu_tap_Hoi_nghi.pdf
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng