Giấy mời họp

Triệu tập hội nghị Huyện ủy ngày 30/6/2020
Vào lúc: 07h30, Ngày 30 tháng 06 năm 2020
Nội dung:
Triệu tập hội nghị Huyện ủy ngày 30/6/2020
Thành phần tham dự:
Địa điểm:
Hội trường Huyên ủy
Giấy mời đính kèm:
986-Trieu_tap_Hoi_nghi_HU_so_ket_6_thang.signed.signed.pdfĐăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày