Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Lịch công tác
Văn bản mới Huyên ủy


Thăng Bình qua video
Tên Video
No records to display.


Liên kết web
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày
Văn kiện đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), tiến hành từ ngày 26/9/2010 đến ngày 29/9/2010 tại thành phố Tam Kỳ. Sau 4 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra và thống nhất quyết nghị, nội dung như sau:
Đọc tiếp