Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Lịch công tác
Văn bản mới Huyên ủy


Thăng Bình qua video
Tên Video
No records to display.


Liên kết web
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày
Các dự án thu hút đầu tư
Thăng Bình thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến
Đến nay, toàn huyện đã có 09 doanh nghiệp đầu tư hoạt động có hiệu quả tại các cụm công nghiệp, (tăng 02 doanh nghiệp so với năm 2014), giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động. Trong đó, đã hoàn thành và đưa vào sản xuất các dự án: Nhà máy may mặc của công ty OneWoo; Nhà máy sản xuất gạch không nung Nguyên Tâm và mở rộng Nhà máy may mặc, xưởng in của công ty TNHH Domex (Quảng Nam) giai đoạn 2 tại CCN Hà Lam – Chợ Được. Triển khai công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các dự án: Nhà máy chế...
“Một cửa trong một cửa” để thu hút đầu tư
Như Báo Quảng Nam đã phản ánh, tăng cường đầu tư đúng mức, phát triển chiều sâu… là định hướng về phát triển công nghiệp của huyện Thăng Bình. Theo đó, nhiều giải pháp đã được bàn thảo và triển khai thực hiện.
Giới thiệu về các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thăng Bình
Các cụm công nghiệp và tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện
Giới thiệu catalog các cụm công nghiệp và tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện
Hướng dẫn quy trình thu hút đầu tư
Hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn huyện Thăng Bình